De fleste islandske læresteder tilbyr engelskspråklig undervisning, og det er gode muligheter for å utveksle til Island ett eller to semestre. Du kan få støtte fra Lånekassen til å lære deg islandsk.

Om utdanningen

Undervisningsspråket på Island er hovedsakelig islandsk, men de fleste læresteder underviser enkelte fag på engelsk, som gir gode muligheter for å utveksle til Island ett eller to semestre. Ønsker du å ta en hel grad på Island, tilbyr flere læresteder engelskspråklige masterprogrammer.

Høyere utdanning på Island tilbys ved syv læresteder. University of Iceland, er Islands eneste breddeuniversitet. Her tilbys alle de tradisjonelle studiene som økonomi, statsvitenskap, jus, medisin, psykologi, farmasi, ingeniør og lærerutdanning. De andre lærestedene er i større grad spesialiserte innen en eller flere fagretninger.

Bachelorgraden på Island tar tre til fire år å fullføre, avhengig av om du ønsker å ta 180 eller 240 studiepoeng. Mastergraden går vanligvis over to år. 

Studieåret varierer noe fra lærested til lærested, men høstsemesteret går vanligvis fra september til desember, mens vårsemesteret går fra januar til mai.

 

Finn studiesteder
Søknadsfrist

Søknadsfrister varierer mellom lærestedene, men er ofte mellom mars og mai for høstsemesteret. Noen læresteder har også studiestart på våren. Sjekk det aktuelle lærestedets nettside for nærmere informasjon om søknadsfrister. Se eksempel på søknadsfrister ved Reykjavik University.

Bachelorgrad

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom lærestedene og studieprogrammene. Du må derfor sjekke hvert enkelt læresteds nettside for nærmere informasjon om dette. 

Minimumskravet for opptak til islandske universiteter og høgskoler er generell studiekompetanse for bachelorgrader.

Til noen studieprogrammer kreves relevant arbeidserfaring, anbefalingsbrev og motivasjonsbrev.

Hvis du skal studere på engelsk, må du som regel ta en språktest, enten TOEFL eller IELTS

Slik søker du

Du søker som regel direkte til universitetet, via en online søknad, og legger ved eller ettersender nødvendig dokumentasjon. Se universitetets nettside eller kontakt lærestedet direkte for nærmere informasjon om søknadsprosess. Se eksempel på søknadsprosess ved Reykjavik University.

 

Mastergrad

Opptakskrav

Opptakskrav varierer mellom lærestedene og studieprogrammene. Du må derfor sjekke hvert enkelt læresteds nettside for nærmere informasjon om dette. 

Det kreves en relevant bachelorgrad for opptak til master.

Til noen studieprogrammer kreves relevant arbeidserfaring, anbefalingsbrev og motivasjonsbrev.

Hvis du skal studere på engelsk, må du som regel ta en språktest, enten TOEFL eller IELTS

Slik søker du

Du søker som regel direkte til universitetet, via en online søknad, og legger ved eller ettersender nødvendig dokumentasjon. Se universitetets nettside eller kontakt lærestedet direkte for nærmere informasjon om søknadsprosess. Se eksempel på søknadsprosess ved Reykjavik University.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Italia gjennom en avtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

De fleste norske universiteter og høgskoler har NordPlus- og Erasmusavtaler med finske læresteder som kan gi deg ekstra stipend. Les mer her om Erasmus+.

Finansiering

Offentlig utdanning på Island er gratis, men de fleste skolene har en registreringsavgift på inntil 6 000 NOK.

Ved private læresteder ligger skolepengene på mellom 40 000 – 100 000 per skoleår. Skolepengene vil variere mellom bachelor- og masternivå.

 

Visum

Norske statsborgere trenger ikke å søke om visum for å oppholde seg på Island.