Planlegger du å søke på medisin, farmasi, tannlege eller veterinær i Tyskland? Vi har skrevet en veiledning for hvordan du går fram for å søke.

Før du søker:

Før du setter deg ned for å søke bør du allerede vite hvilke skoler du vil søke på, og hva som er kravene deres.  Skolene har forskjellige inntakskrav, og det kan være lurt å være taktisk når man setter seg ned med ønskelisten. Man kan søke på 6 skoler, i prioritert rekkefølge. Noen skoler krever å være 1. ønske, eller blant topp 3 for å ta deg med i søknadsprosessen. Pass på at disse skolene ikke står på f. eks. 4. plass. Skolene kan selv velge om de vil gjennomføre intervju, ha opptakstest eller bare se på karakterene. Hvis du vet at karakterene dine ikke er så gode, men du er sterk i tysk muntlig kan intervjuet redde deg. Eller kanskje sitter kunnskapen fra realfagene du hadde på skolen fortsatt godt, og du kan ta en opptakstest som øker sjansene dine. Informasjon om de ulike skolene ligger på hochschulstart.de sine egne sider, men man kan også søke på universitetenes egne nettsider. (Dette kan ofte være litt vanskelig hvis man ikke er så stødig i tysk enda)

Kvoter:

Det er 3 ulike kvoter å søke i. For nordmenn vil de fleste burde søke i AdH-kvoten (Auswahl der Hochschulen). I denne kvoten blir 60% av studieplassene fordelt, og det er skolene selv som bestemmer inntakskravene. Hvis man var veldig flink på skolen kan man søke i Abiturbestenquote, her bli 20% av plassene fordelt på bakgrunn av karakterene alene. Den siste kvoten er Wartequote. Her kommer du inn hvis du har ventet i flere år (ca. 15 semester) på en plass. Venteårene gir deg poeng som øker sjansene dine for å komme inn. Også her blir 20% av plassene fordelt.

Språk:

For å studere medisin i Tyskland må man kunne språket, dvs. all undervisning foregår på tysk. Hvis du allerede har et språkdiplom kan du sjekke opp på universitetenes egne sider hva de forventer/godtar. Ellers ligger nivået på rundt C1, men mange tester aksepteres. Det er ofte mulighet for å ta en språktest (DSH-testen) på universitetet selv når man har kommet inn, men dette må man sjekke opp med hver skole for seg.

Søknadsfrister:

Søknadsfristen til vintersemesteret med oppstart i oktober er 31. mai. Dersom du fremdeles går på videregående, kan du søke innen 15. juli.

Søknadsfristen til sommersemesteret med oppstart i april er 15. januar.

Del 1 – Orientering og opprettelse av brukerkonto

Det «samordna opptaket» til medisin, tannmedisin, veterinærstudier eller farmasi går gjennom nettsiden:

hochschulstart.de

Når du klikker deg inn på denne siden blir du først spurt om hva du skal søke på. Du velger mannen til høyre i bildet, og kommer inn på en ny side.

Slik skal det se ut:

På denne siden finner du all informasjon om frister, studiemuligheter, universiteter og opptakskrav, men alt står på tysk. Du finner også en lignende utfyllingshjelp på tysk til hvordan du skal fylle ut søknaden (elektronisk). Nå du har lest deg opp og satt opp en liste med 6 skoler kan du gå inn på selve søknadsportalen.        

Trykk «Bewerben & Beobachten», deretter «Bewerbungsportal».

Deretter trykker du på ønsket studium, feks Medizin, og det vil åpne seg en ny fane.

Den nye fanen:

Nederst på siden klikker du Registrierung. Her må du opprette en konto.

Du skal selv finne et brukernavn (Nutzername), mellom 6 og 16 tegn langt, med bokstaver og/eller tall. Dette brukernavnet kan ikke være lik starten på emailen din. Velg deg et passord på mellom 8 og 16 tegn, med minst et siffer. (kan ikke være likt brukernavnet). Tilslutt skriver du inn mailen din.

Det er viktig at du husker brukernavn og passord, for uten kommer du ikke inn i søkeportalen Anton. Det kan være greit å skrive ned disse på et trygt sted, hvis du ikke husker de selv. Avslutt med å trykke på Registrieren.

Du skal nå få en mail med en aktiveringslink. Trykk på denne, og du kommer igjen tilbake til Antons søkeside, hvor det står Registrierung erfolgreich abgeschlossen. Trykk zur Anmeldung for å gå til søknaden.

Del 2 - Utfylling av søknad

Fylle inn grunnleggende informasjon:

Når du er klar for å fylle ut søknaden logger du deg inn på Anton med din brukerinformasjon.

Nederst på siden trykker du på Antrag stellen.

Du kommer inn på selve søknaden, som er det inn i blokker, slik at det er lett å finne tilbake. Skulle du avbryte underveis er allerede innskrevet informasjon lagret for deg. Hvis noen av spørsmålene ikke er forståelig gis det nærmere forklaring på selve siden (blå «i») eller på hochschulstart.de.

Første blokk er Bewerbungsgruppe, og her krysser du av;

 • Ich bin nicht im beantragten Studiengang eingeschrieben (Jeg er ikke tatt opp på studiet jeg nå skal søke meg til)
 • Ich besitze eine ausländische Hochschulzugangsberechtigung (Jeg har et utenlandsk vitnemål)
 • Hvis du er over 50% handikappet/funksjonshemmet krysser du av på nederste rubrikk

Når du er ferdig trykker du ok og havner på neste blokk.

Velg kvote:

Nå kommer du til valget, i hvilken av de tre kvotene du vil søke deg til. (Du kan søke deg til flere, f. eks. Abiturbestenquote og AdH) Du velger ved å trykke ja på de respektive blokkene. Husk å trykke nei hvis du ikke skal søke i f. eks. Wartezeit- eller Abiturbestenquote. Videre vises hvordan man går frem for å søke i AdH, da dette er den mest relevante kvoten for norske søkere.

Øverst under Studienorte trykker du på AdH-Quote. Nederst på siden trykker du ja, og ok.

Velg skole:

Nå åpnes det et felt hvor du skal fylle inn de 6 skolene du har valgt i riktig rekkefølge.

Dra ned rullegardinen og let etter riktig skole. (Eksempel;)

For å gjøre det litt lettere står det bak hver skole om skolen må stå på 1. plass, eller 1.-3. plass i din prioringsliste. 

Fyll inn personlig informasjon:

Når du har valgt hvilke skoler du vil søke på trykker du ok. Du vil da komme inn på den delen der du skal fylle inn personlige opplysninger. Fyll ut dette og trykk deretter ok.

TIPS;

PLZ = Postnummer

Name des Vermieters kan du se bort ifra, dette er hvis du leier av en som leier, og er bare viktig mht. adresse.

Meldebescheinigung kan krysses av hvis du har familie i tyskalnd, som du vil bo i nærheten av, eller hvis du allerede bor i tyskland med barn/familie og har vanskelig for å flytte.

Har du ikke studert i Tyskland før (høyere utdanning) krysser du av for «Ich habe noch nie in Deutschland studiert.»

Har du studert i Tyskland før krysser du av den relevante boksen for deg. 

Personlig informasjon del 2

Del 2 av personlige opplysninger (weitere Angaben) er for annen informasjon som er viktig i søknadsprosessen.

 • Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung: Dette er vitnemålet ditt. Hvis du allerede har vitnemålet ditt skal du skrive når det ble utstedt og hvor (Norge).
 • Testergebniss erfassen: Dette er for de som har tatt TMS, en test som hos noen skoler kan gjøre det lettere å komme inn. Har du ikke tatt denne testen ser du bort fra dette.
 • Angaben zum Dienst: Hvis du er/har vært i militæret eller har tatt et år og jobbet frivillig er dette ting som kan veie positivt. For å sjekke om det du har gjort teller kan du trykke på den blå infoknappen og lese om hva som godkjennes.
 • Berufsausbildung als Kriterium für das Auswahlverfahren der Hochschulen: Dette gjelder bare hvis du har en ferdig utdannelse du kann legge til.
 • Sonderantrag A: Hvis du søker gjennom Wartezeitquote eller Abiturbestenquote og har et sterkt ønske om å studere på ditt førstevalg kan du fylle inn informasjon her. Dette gjelder bare hvis du har en god nok grunn og kan bevise dette. F. eks. egne barn i skole/barnehage.
 • Sonderantrag E,F: Dette gjelder å forbedre karakter/ventetid ved spesielle grunner. Her må man også lese hva som godkjennes. Har du f. eks. vært i toppen av din idrett og hatt mye tid borte fra skolen pga treninger etc kan dette telle positivt inn. (Krav er å være blant tre beste i landet..) Her kan man også få det lettere hvis man  f. eks har tatt vare på yngre søsken i lengre tid, vært gravid eller er mer enn 50% funksjonhemmet. Det går i bunn og grunn ut på om man har vært borte fra skolen i lengre tid grunnet sykdom, dødsfall i nær familie, idrett eller annet ansvar.
 • Sonderantrag D: Dette omhandler det samme  - med svært gode grunner kan opptil 2% av søkerne komme inn på grunnlag av sykdom etc. som nevnt ovenfor.

Når du evt. har fyllt inn det som kan fylles inn her trykker du på weiter, og kommer til sammendraget av dine personlige opplysninger. Sjekk at opplysningene stemmer, og trykk nok en gang weiter. Hvis noe er feil i søknaden får du nå beskjed om det på denne siden. Endre evt. feil og trykk så weiter.

Tilslutt kommer du til blokken Daten übermitteln. Dette er siste steg av online-søknaden, og viktig for å sende inn informasjonen. Du skriver inn emailadressen din og trykker weiter. Du kan nå skrive ut søknaden din (Antrag drücken).

Del 3 – Innsending av søknad med relevant informasjon

Du oversender den utskrevne søknaden (husk å skrive under) og sender den inn med vitnemål og evt. annen informasjon til hochschulstart.de, Sonnenstraße 171, 44137 Dortmund. Kopier av f.eks vitnemål må være oversatt og ha «rett kopi» stempel. Hvis din skole utsteder en engelsk kopi er dette nok. (Send også med en norsk kopi)

Vær ute i god tid, her blir det ikke tatt hensyn til når papirene sendes, men når de ligger på kontoret i Dortmund. Har du spesielle spørsmål angående søknaden som du ikke finner svar på har hochschulstart et eget telefonnummer man kan ringe (ikke forvent at de snakker engelsk). Du kan også sende en mail til gruppe21@hochschulstart.de.

Fristen for å sende inn dokumentasjon:

 • For vintersemesteret 15. juni (31. juli hvis du venter på vitnemålet)
 • For sommersemesteret 31. januar (for alle)

Informasjon om svar på søknaden og viktige datoer er alle å finne på hochschulstart.de. Svarene blir lastet opp på brukerkontoen Anton, du vil også få beskjed på mail. Husk å bekrefte at du vil ha studieplassen!