Tyskland har rundt 400 universiteter og høyskoler med høy kvalitet og et omfattende studietilbud. De fleste tilbudene er på tysk med enkelte tilbud på engelsk. Du kan få støtte fra Lånekassen til språkkurs. Søknadsfristen er 15.juli.

Utdanning i Tyskland

Tyskland har en viktig rolle i Europa og ikke minst også i resten av verden, noe som gjør landet til et populært forretning- og studiested. Tysklands universiteter har tidligere fått utdelt tittelen «top for foreign students».

Bachelorgraden er på tre år, mens mastergraden vanligvis går over to år. Enkelte profesjonsutdanninger, som for eksempel medisin tilbys som enhetlige studieløp.  Undervisningsspråket i Tyskland er tysk, men tilbudene på engelsk øker, spesielt innenfor fag som økonomi.

Les også Utdanning i verden sin side om studier i Tyskland

Finn studiesteder

Her finner du noen tips om hvordan du velger riktig lærested

Du kan bruke følgende søkemotorer for å finne fram til utdanningsmuligheter i Tyskland:

Klikk her for å se på noen utvalgte universiteter.

Skal du begynne på en utdanning i Tyskland, men mangler tyskkunnskapene? Eller liker du bare språket så godt at du har lyst til å studere det? Mulighetene er mange - og du kan få støtte fra Lånekassen. Les mer om tyskkurs og språkutdanning i Tyskland.Frankfurt, Tyskland
Bilde: Sean Pavone/Shutterstock

Søknadsfrist
  • 15. juli til vintersemesteret (september/oktober til mars/april)
    Søk helst i løpet av juni
  • 15. januar til sommersemesteret (mars/april til slutten av juli)
    Søk helst i løpet av desember

Det finnes unntak, så dobbeltsjekk alltid søknadsfrist direkte med skolen. Private læresteder og businesskoler opererer med egne frister og tar ofte kun opp studenter til vintersemesteret. Helsefag som medisin har også egne søknadsfrister.

Bachelorgrad

Opptakskrav
Husk at ulike universiteter kan ha ulike opptakskrav, for eksempel avhengig av hvilket fag du skal studere. Du må ha generell studiekompetanse for å søke. Norske poeng (alder , realfag etc) telles kun i Norge.

Du finner aktuelle opptakskrav på lærestedets hjemmesider under Zulassung, eller Zulassungsvoraussetzungen.

Søknadsprosess
Mange læresteder ønsker at du søker til dem direkte. Dette er vanligvis gratis. Du finner nettsøknad på lærestedets hjemmesider samt en mal på hvilke dokumenter de ønsker, og om disse skal scannes inn i søknaden, eller sendes med post.

Ofte krever universitetene et stempel som kalles for apostille op dokumentene. Mer informasjon finner du her.

Tysklands «samordna opptak»
180 høyskoler og universiteter vil at du søker gjennom nettportalen til uni assist. Du søker online, og kan scanne inn og laste opp etterspurte dokumenter, men du må også sende inn papirene per post. Du kan søke på flere skoler og du får svar fra alle. Det koster 75 EUR å søke på den første skolen. Søker du på flere, betaler du ytterligere 30 EUR per skole.

Se vår veiledning til hvordan søke via Uni-Assist:  

Hochschulstart.de
Søkeportalen Hochschulstart.de er mest kjent som samordna opptak for medisin, tannlege, veterinær og farmasi. Men stadig flere læresteder knytter seg opp mot en egen søknad på denne siden kalt Dialogorientierten Serviceverfahren von Hochschulstart, populært kalt DoSV. Dette kan være aktuelt innenfor fag som jus og psykologi for å trekke frem noen fag.

Lærestedet ditt vil kunne fortelle deg hvor og på hvilken måte du skal søke.

Søkeveiledning til medisin, veterinær og tannlege.

Oversett vitnemål og attester 
Du oversetter vitnemål og attester til tysk enten ved din videregående skole eller hos en statsautorisert oversetter. Oversetting/kopiering av vitnemål. 

TIPS: Du kan også forhøre deg med lærestedet eller søkeportalen om du får bruke engelske oversettelser i stedet. Mange læresteder godkjenner engelske oversettelser av vitnemålet ditt så lenge de kommer direkte fra din videregående skole og har signatur og stempel fra skolen. Du bør også legge med en norsk kopi av vitnemålet med rett kopi stempel (også fra din vgs).

Mastergrad

De aller fleste mastergrader har kun opptak til vintersemesteret, men det finnes også mastergrader som begynner til sommersemesteret. Forhør deg med lærestedet om søknadsfrister da disse er varierende.

Du søker direkte til lærestedet. Du finner informasjon om søknad under Bewerbung.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Tyskland gjennom en avtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. 
Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til, og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.
For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Merk at du kan få ekstra stipend dersom du drar på utveksling gjennom en Erasmus+ avtale.

Finansiering

Informasjon om støtte fra lånekassen finner du her.

Offentlige læresteder er vanligvis gratis eller har en lav semesteravgift på rundt 70-250 euro. Der det er semesteravgift, inkluderer dette gjerne et semesterkort på offentlig kommunikasjon i hele delstaten der lærestedet ligger.

Stipender til Tyskland

  • Jansons Legat gir støtte til studieopphold i utlandet, når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning. Det vil særlig bli lagt vekt på at stipendarbeidet kan få betydning for næringsvirksomhet i Norge, herunder håndverk og kunsthåndverk.
  • I Legathåndboken finner du en oversikt over en rekke stipender for nordmenn innen utdanning.

 

Visum

Norske stastsborgere trenger ikke visum for å oppholde seg i Tyskland.

Mer informasjon finner du her.