Du kan ta mastergrad i Belgia på ett eller to år, graden vil gi henholdsvis 60 eller 120 studiepoeng, ECTS credits. 

Studieåret

Studieåret er inndelt omtrent som i Norge med høstsemester (september til januar) og vårsemester (januar til juni). Studiestart er normalt kun i september.

Tre offisielle språk

I sør finner du Wallonia hvor det snakkes fransk, og i nord finner du Flandern hvor det snakkes nederlandsk. Hovedstaden Brussel er tospråklig. På grensa til Tyskland snakkes det også tysk.

Lær et språk

Ønsker du å ta graden på fransk, nederlandsk eller tysk, kan du få støtte til et forberedende språkkurs eller et tilretteleggingssemester. Du kan få støtte til tilretteleggingssemester i et av disse språkene også når graden din er på engelsk.

Aktuelle læresteder

  • College of Europe, med studiesteder i Brügge i Belgia og Natolin i Polen, tilbyr årsstudium (60 studiepoeng) i europakunnskap på masternivå innen økonomi, statsvitenskap og juss, samt tverrfaglige studier innenfor disse emnene. Norske studenter som blir tatt opp på studiet kan få tildelt et stipend på 55 000 kroner. Mer informasjon om dette stipendet finner du på nettsidene til Utdanning i verden      

Finne frem til skoler i Flandern

Det finnes seks universiteter og 22 høyskoler (University Colleges) i Flandern.

Klikk deg inn på Studyinflanders her finner du mye nyttig informasjon, og oversikt over læresteder og aktuelle studieprogram. Nettsiden Flanders.be er den offisielle nettsiden for Flanders, her finner du også informasjon om det å studere der. For studier på nederlandsk kan du søke i databasen Hogeronderwijsregister

Finne frem til skoler i Wallonia

Det finnes seks universiteter og 20 høyskoler (University Colleges) i Wallonia.

Klikk deg inn på Studyinbelgium for å finne nyttig informasjon, og oversikt over læresteder og aktuelle studieprogram.      

Slik søker du

Du søker direkte til lærestedet. Vær oppmerksom på at mange høyere utdanningsinstitusjoner i Belgia ikke regner EØS-medlemmer som EU-søkere, det kan derfor være du må søke tidlig sammen med de andre internasjonale (utenfor EU) studentene. Kontakt lærestedet for å få en avklaring på dette før du søker. Søknadsskjema finner du på lærestedets hjemmesider. I begge regionene må du regne med språktest i henholdsvis fransk eller nederlandsk.      

Engelsktest                 

Dersom studiene dine er på engelsk, kan du bli bedt om å ta en engelsktest, som for eksempel TOEFL eller IELTS, for å dokumentere språkkunnskaper. Du kan lese mer om disse testene på ANSAs side om språketester.

Slik reiser du på utveksling

 

Lærestedene stiller ulike krav for opptak til delstudier. Noen skoler i Belgia tar bare i mot utvekslingsstudenter som kommer fra et norsk lærested med utvekslingsavtaler med Belgia. Hvis universitetet eller høgskolen din i Norge ikke har en slik avtale, kan du høre med instituttet eller avdelingen din om de kan opprette en. Som regel har du likevel også mulighet til å organisere utenlandsoppholdet selv

Skolepenger

Ved universiteter i Flandern: ca. 500 EUR per år.

Ved universiteter i Wallonia: ca. 700 EUR per år.

Levekostnader

Gjennomsnittlig levekostnad ligger på rundt 920 EUR per måned. Dette inkluderer bolig, måltider, studiemateriell samt transport. Pris på bolig fra 250-400 EUR

Finansiering

Når du har fått opptaksbevis, søker du støtte fra Lånekassen. Lånekassen gir støtte til fulltids utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Belgia. Du kan få støtte til hel utdanning eller deler av en utdanning (utveksling).