Din støtte til ANSA vil bidra til å gi norske utenlandsstudenter et bedre psykisk helsetilbud. Bli med og støtt oss i vårt arbeid med å sikre et sterkere velferdstilbud og en enklere studiehverdag for norske studenter i utlandet.

Du bestemmer selv hvor stort beløpet skal være – tusen takk!  

 

 

Hva går din støtte til?

ANSA tilbyr våre medlemmer muligheten for online-samtaler med psykolog, samt deltakelse på webinarer om tematikk som ensomhet og stressmestring. Ved å støtte ANSA, bidrar du til at vi kan ta et steg videre i arbeidet med å gi utenlandsstudenter et fullverdig psykisk helsetilbud. 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHot-2021) viser at hele 21 % av utenlandsstudentene har hatt selvmordstanker siste 14 dager. 17 % oppgir å ha psykiske problemer – 49 % har ikke søkt om hjelp. Dette understreker behovet for en tilstrekkelig  lavterskel ordning som kan ta vare på disse studentene. Alle har en psykisk helse, og ANSA vil ta ansvar for at studentene får den hjelpen de trenger.

Penger som når fram

 

 

 

 

 

ANSA er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser.

Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til enhver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

ANSA behandler alle givere med konfidensialitet.

Hjertelig takk for støtten!

Har du spørsmål om støttemedlemskapet? Kontakt oss på stottemedlemskap(at)ansa.no.

 

Foto: Av Jaromir Chalabala / Shutterstock