ANSAs sentrale tillitsvalgte har studert i de fleste verdensdeler og har bred faglig bakgrunn. Med sine ulike ansvarsområder bidrar de alle til å ivareta ANSA-medlemmenes interesser.

 

Dette er de sentrale tillitsvalgte for 2022/2023:

 

PRESIDENT

Presidenten er både styreleder for hovedstyret og frikjøpt leder på fulltid for organisasjonen. Presidenten har ansvaret for å fremme ANSAs politikk, og er organisasjonens talsperson og ansikt utad. På hver generalforsamling velges en ny president, men det er mulig for en tidligere president å stille til gjenvalg. 

Anna Handal Hellesnes

Anna Handal Hellesnes bilde lite.jpg

 

HOVEDSTYRET

Hovedstyret er ANSAs øverste organ mellom hver generalforsamling, og leder organisasjonen ut fra de rammene som blir bestemt på generalforsamlingen. På hver generalforsamling velges et nytt hovedstyre. 

I tillegg til presidenten består hovedstyret av fire nåværende utenlandsstudenter, fire åpne plasser og én ansattrepresentant fra sekretariatet i Oslo.

Sine Schei

Sine.png

 

Philip Vogsted

Philip.jpg

 

Erlend Nordseth

Erlend_2.jpg

 

Cornelia Hedløy

Hovedstyre - Cornelia Hedløy.jpg

 

Johan Lokna

BildeJohanLokna (002).jpg

 

Rebecca Dorkase

Rebecca.jpg

 

Wictor Østvand Jensen

Wictor.jpg

 

Eli Marie Hindal

Hovedstyre - Eli Marie Hindahl.jpg

 

ANSATTREPRESENTANT

Alexander Falck-Bilden

Alexander Falch-Bilden_2.jpg

 

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av inntil fire medlemmer som er valgt av foregående generalforsamling. Valgkomiteen behandler søknadene fra medlemmer og andre som ønsker å stille til valg. Etter en grundig prosess med intervjuer lander valgkomiteen på en innstilling til hvert verv.

Kristina Enger

Kristina (002).jpg

 

Morgan Alangeh

Morgan (002).jpg

 

Terje Torrissen

Terje Torrissen_3.jpg

 

Haakon Aabakken

Bilde kommer

 

ORDFØRERKOLLEGIET

Ordførerkollegiet består av inntil fire medlemmer som er valgt av foregående generalforsamling, og har blant annet i oppgave å lede møtene i hovedstyret og generalforsamlingen. De kalles også ordstyrere eller dirigenter.

Ingrid Hofsli Ulstrup

Skjermbilde 2021-06-23 kl. 09.13.12.png

 

Amund Soland

Ordførerkollegier - Amund Soland.jpg

 

 

KONTROLLKOMITEEN

Kontrollkomiteen består av inntil fire medlemmer som er valgt av foregående generalforsamling. Komiteen har ansvar for at generalforsamlingens deltakere følger vedtektene og ikke kommer med altfor spenstige påfunn. Kontrollkomiteen deltar på hovedstyremøtene for å kontrollere at vedtektene følges også der.

Kristine Meek Stokke

Kontrollkomite - Kristine Meek Stokke.jpg

 

Martyna Burylo

Martyna Burylo_2.jpg

 

Brage Sverdrup-Asker

Bilde kommer