Regjeringen låser døra for internasjonalisering. — Det er lenge siden en regjering har gjort det vanskeligere for folk flest å ta utdanning i utlandet, sier Anna Handal Hellesnes.

Regjeringens statsbudsjett for 2023 ble i dag lagt frem. For studentene er det ingen økning i studiestøtten, det er kutt i stipendandel til skolepenger og utenlandske studenter i Norge må betale skolepenger. President i ANSA, Anna Handal Hellesnes, reagerer på at regjeringen ikke følger opp på egne strategier, og løfter fra partiprogram.  

Forventingene var allerede moderate, men disse løftebruddene skuffer. Økt gjeldsbyrde og ingen reell økning i eksisterende støtte vil bare øke forskjellene, sier Handal Hellesnes.  

Mobilitetsmeldingen, stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning, sier blant annet at “internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er forutsetninger for å kunne håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor”. Disse tankene ser ikke ut til å ha vært med i prosessen for statsbudsjettet vi nå ser, mener ANSAs president.  

Kunnskapen er som kjent global, så vi kan virkelig ikke forstå baktanken med å stenge av for mer internasjonalisering. Hvordan skal vi kunne møte globale utfordringer, og gjennomgå et grønt skifte, uten å delta tilstrekkelig i det globale utdanningsfellesskapet?, sier hun.

Norske studenter i utlandet opplever i tillegg et ekstra kutt i dette statsbudsjettet. I dag kan de som trenger støtte til skolepenger til bachelorutdanning få litt over 36 000,- i stipend, og de på master og Ph.d. litt over 50 000,-. Dette blir nå redusert til 29 000,- uansett grad.  

Innsparingen av tiltaket er liten i statsbudsjettet, men tapet er stort for den enkelte student. Frustrasjonen er naturlig nok stor for de studentene som igjen blir stående med den økonomiske byrden av statens satsninger. Det er lenge siden en regjering har gjort det vanskeligere for folk flest å ta utdanning i utlandet, sier Handal Hellesnes.

Kontaktperson: Anna Handal Hellesnes, 906 51 156 

Bilde: ANSA