Vi vil at stipendandelen av skolepengestøtten skal være 70% for både bachelor- og masterstudenter.

Høyere gjeld for utenlandsstudenter

Ved mange universiteter må studentene betale skolepenger, ofte godt over 100 000 kroner i året. Ofte må imidlertid store deler av dette betales fra egen lomme eller i form av lån. Lånekassen gir i dag opp til 50 % stipend ved skolepenger opp til 60 560,-, altså kr. 30 280, på bachelornivå, og opp til 70 %, altså kr. 42 392 og totalt stipend og lån opp til kr. 118 420 i året.[1]

Skolepengeordningen i dag

  • Støtte på inntil 118 420 kroner, men stipend konverteres ut i fra en ramme på kroner 60 560.
  •  For bachelorstudenter kan 50 % av 60 560 kroner omgjøres til stipend. Ved full støtte tilsvarer dette en reell stipendandel på ca 25 %.
  • For masterstudenter kan 70 % av 60 560 kr omgjøres til stipend. Ved full støtte tilsvarer dette en reell stipendandel på inntil 35 %.

ANSA mener taket på 60 560,- ikke står i stil med de reelle kostnadene ved å studere på universiteter med skolepenger, og at det har oppstått en feilaktig myte om 50 % og 70 % som ikke gjenspeiler utenlandsstudenters faktiske økonomiske situasjon. Samtidig fører den lave reelle stipendandelen at utenlandsstudentene får en mye høyere gjeldsvekst enn studenter i Norge.

[1] http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Stotte-til-skolepenger/skolepenger-utenfor-norden/