Studentene må redusere matbudsjettet for å dekke galopperende leie- og strømutgifter. ANSAs president, Sebastian Hytten, er skuffet over at regjeringen har forlatt det han beskriver som god studentpolitikk

“I fire år på rad trappet Solberg-regjeringen opp studiestøtten. I fjor kom hvileskjæret, og nå virker det som om luften har gått helt ut av det som har vært regjeringens beste utdanningspolitikk” sier Sebastian Hytten, president i ANSA.

Mellom 2017 og 2020 innførte regjeringen 11 måneders studiestøtte, noe som er viktig både  for studentenes mulighet til å lykkes med utdanningen sin og for økt internasjonal kompetanse i samfunnet generelt, mener ANSA.

“Samtidig som studiestøtten har økt, har studentene fått mer tid til studiene og dermed prestert bedre. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det henger sammen med at studenter må jobbe mindre ved siden av studiene. Ei heller for å forstå at dette er politikken regjeringen burde ha fortsatt med”, sier Hytten, før han fortsetter

“Det har ekstra betydning for norske studenter i utlandet, som mister plassen i folketrygden om de jobber ved siden av studiene. Regjeringen har satt ambisiøse mål for internasjonalisering av høyere utdanning. Hvis dette ikke kun er tomme ord, er det avgjørende at studiestøtten øker fra dagens nivå”, sier Hytten.

Studiestøtten foreslås kun prisjustert i statsbudsjettet for 2022, samme som i 2021. Dette mener studentene ikke er godt nok.

Boutgiftene øker raskere enn den generelle prisveksten i samfunnet. Bare se på leiemarkedet og strømprisene! Uten en reell satsning på styrket studentøkonomi, blir det et allerede trangt matbudsjett som må dekke de økte strømutgiftene. Det er sabla vanskelig å lære seg kvantefysikk eller anatomi på tom mage” avslutter Hytten.

 

For statsbudsjettet 2022 mener ANSA at følgende saker bør prioriteres:

  • Øke og knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
  • Øke stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrader i utlandet slik at den likestilles med stipendandelen for master- og doktorgrader i utlandet.
  • Reversere kuttet i reisestipend fra 2021 (Øke til minimum 35% stipend)

 

President i ANSA Sebastian Hytten

E-post: president@ansa.no

tlf: +47 906 51 156