Norske og polske helsemyndigheter har blitt enige om en løsning som gjør at norske medisin- og tannlegestudenter får autorisasjon i Norge etter fullførte studier.

ANSA gikk i juni ut og frarådet norske studenter fra å begynne på medisinstudier i Polen. Bakgrunnen var usikkerhet knyttet til autorisasjon i Norge etter endt studier som følge av innføring av nytt turnus/spesialiseringløp i Norge sammen med endrede krav for å oppnå turnus i Polen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie og hans polske motpart Konstanty Radziwill har nå blitt enige om en løsning for de norske medisin- og tannlegestudentene i landet. 

Løsningen innebærer, som Helse- og omsorgsdepartementet skriver, at «at norske leger og tannleger som er utdannet i Polen, vil få autorisasjon i Norge etter fullført utdanning, uten veiledet praksis etter eksamen. De som søker om autorisasjon, må legge fram et sertifikat fra polske myndigheter som bekrefter at utdanningen er i samsvar med EU-reglene. Også Polen-utdannete leger som er i gang med eller som søker turnustjeneste, kan søke om sertifikat fra Polen og få norsk autorisasjon.» 

Dette er en svært gledelig nyhet, sier ANSA-president Ole Kristian Bratset. 

- Polen er det landet med flest norske medisin- og tannlegestudenter, og de polske universitetene er viktige leverandører av høyt kvalifiserte leger og tannleger til det norske helsevesenet. Jeg er glad for at Helse- og omsorgsdepartementet har tatt saken like alvorlig som oss, og for at Bent Høie sammen med sin polske kollega har kommet frem til en god og pragmatisk løsning. 

 

- Det har aldri vært noen tvil om kvaliteten på utdannelsen i Polen. Dette har vært et byråkratisk problem som har krevd en byråkratisk løsning. Det norske helsevesenet kan føle seg trygge på at leger og tannleger utdannet i Polen er til å stole på, avslutter han. 

ANSA tilrår medisin- og tannlegestudier i Polen 

På bakgrunn av denne løsningen vil ikke ANSA lenger frarådet norske studenter å studere medisin og tannlege i Polen. De kan nå trygt reise vel vitende at de vil kunne få norsk autorisasjon etter fullførte studier. 

Se også informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet: 

 

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet