Som interesseorganisasjon for norske studenter i utlandet, jobber vi aktivt med å ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, i tillegg til å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i form av sin internasjonale erfaring og kompetanse. Vårt politiske arbeid er derfor en viktig del av ANSAs virke.

I ANSA arbeider vi kontinuerlig med ulike politiske saker for å bedre hverdagen til norske studenter i utlandet, og prioriterer disse sakene ut ifra et sett med kriterier.

 

Arbeidet med statsbudsjettet for 2022

For statsbudsjettet 2022 er dette ANSAs krav:

  • ANSA vil øke og knytte studiestøtten til 1,5G 
  • ANSA vil øke stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrader i utlandet slik at den likestilles med stipendandelen for master og doktorgrader i utlandet 
  • ANSA vil øke stipendandelen ved reisestøtte til 35% 

 

 

ANSAs politikk

Politisk program

politiskprogram20-21.pdf (Vedtatt av ANSAs Generalforsamling 2020)

Resolusjoner

Resolusjon anti gender.pdf  (Vedtatt av Hovedstyret i ANSA 20.12.20)

 

Har du spørsmål om ANSAs politiske saker?

Henvendelser angående ANSAs politiske arbeid eller saker kan rettes til:

ANSAs president, Anna Handal Hellesnes
president@ansa.no / 906 51 156

Politisk rådgiver, Annbjørg Pasteur Stø
annbjorg.pasteur.stoe@ansa.no / +47 913 06 063