Som interesseorganisasjon for norske studenter i utlandet, jobber vi aktivt med å ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, i tillegg til å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i form av sin internasjonale erfaring og kompetanse. Vårt politiske arbeid er derfor en viktig del av ANSAs virke.

I ANSA arbeider vi kontinuerlig med ulike politiske saker for å bedre hverdagen til norske studenter i utlandet, og prioriterer disse sakene ut ifra et sett med kriterier.

 

Arbeidet med statsbudsjettet for 2022

For statsbudsjettet 2022 er dette ANSAs krav:

  • ANSA vil øke og knytte studiestøtten til 1,5G 
  • ANSA vil øke stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrader i utlandet slik at den likestilles med stipendandelen for master og doktorgrader i utlandet 
  • ANSA vil øke stipendandelen ved reisestøtte til 35% 

 

 

Gjennomførte politiske saker

De siste årene har ANSA fått gjennomslag for flere av våre politiske saker. Dette er viktige saker som vil gjøre det enklere å studere i utlandet, både når man er helt fersk som student og når man har et langt studieliv bak seg.

Polen: Autorisasjonsknuten er løst 

Norske og polske helsemyndigheter har blitt enige om en løsning som gjør at norske medisin- og tannlegestudenter får autorisasjon i Norge etter fullførte studier. Les saken her.

Full førsteårsstøtte

Etter å ha jobbet med saken i 29 år fikk vi endelig gjennomslag for full førsteårsstøtte for fire-årige bachelorgrader. Dette gjelder fra-og-med høsten 2015.

Valutajustering

Fra-og-med skoleåret 2015-2016 vil både stipend- og låneandelen av skolepengestøtten for utenlandsstudenter justeres i takt med valutasvingningene.

Støtteordninger for PhD

Fra-og-med høsten 2016 vil studenter som tar en PhD i utlandet få like gode støtteordninger som mastergradsstudentene.

Språkstipend

Fra-og-med høsten 2016 vil alle som skal studere i et ikke-engelskspråklig land utenfor Skandinavia kunne få støtte til to semestre med språkstudier før de begynner på graden.

Har du spørsmål om ANSAs politiske saker?

Henvendelser angående ANSAs politiske arbeid eller saker kan rettes til: