Madeleine Mowinckel (23) ble på ANSAs generalforsamling valgt til ny president i ANSA – foreningen for norske utenlandsstudenter.

Delegater fra ANSAs 25 landsforeninger var i helgen samlet på Radisson Plaza i Oslo, hvor Madeleine Mowinckel (23) ble valgt til ny president i ANSA.

- Jeg setter enorm pris på støtten, og gleder meg til å ta fatt på året jeg har foran meg, sier Madeleine. - I året som kommer vil jeg styrke utenlandsstudentenes synlighet og jeg vil jobbe for å sikre dem trygge og stabile økonomiske vilkår. Studier i utlandet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bakgrunn, ikke bare for de som kan betale fra egen lomme.

Madeleine kommer fra Oslo og er ferdig med første året av en PhD i Engineering and Public Policy ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA. Madeleine har fra 2012 en bachelor i materialfysikk fra INSA Toulouse i Frankrike og jobbet i 2012-2013 som trainee i BEKK Consulting. Det siste året har Madeleine sittet i ANSAs hovedstyre, og hun har tidligere vært leder for ANSA Frankrike. Madeleine har vært Fulbright-stipendiat i 2013-2014.

Spørsmål og kommentarer kan rettes til Madeleine Mowinckelpresident i ANSA, på epost: president@ansa.no eller på telefon: 90 65 11 56 

Om ANSA

  • Infosenter med gratis og objektiv veiledning og informasjon om studiemuligheter i hele verden.
  • Representerer flere enn 24 000 studenter i over 90 land.
  • Nettverk av over 500 kontaktpersoner og tillitsvalgte.
  • Tilbyr forsikring og bankløsning for utenlandsstudentene.
  • Sosiale og faglige arrangementer i studietiden.
  • Rådgivning og hjelp i nødssituasjoner.