ANSA søker frivillige trygghetskontakter (TRIA) i Benelux, Frankrike, Spania/Portugal, Tsjekkia og Tyskland og UK som ledd i vårt fokus på å bygge en trygg og god kultur i organisasjonen.

Arbeidsgiver:
ANSA - Association of Norwegian Students Abroad

Stillingstittel:
TRIA-kontakt

Frist
21.02.2021

Oppstart
Mars 2021

Ansettelsesform
Frivillig, deltid

ANSA ønsker å styrke vårt forebyggende arbeid innen rus, psykisk helse og sikkerhet ytterligere. For å håndtere dette på lokalt plan, søker vi derfor etter ansvarlige TRIA-kontakter i noen utvalgte land, med oppstart i mars 2021.

Det vil avholdes et opplæringskurs for alle ANSAs nye TRIA-kontakter  i helgen den 19.–21.mars 2021. Opplæringen vil enten avholdes i Oslo eller digitalt. Dette kommer an på restriksjonene i Norge og de ulike landene på det tidspunktet. Vi håper at alle som ønsker å være TRIA-kontakter har mulighet til å delta på opplæring denne helgen. Men dersom det ikke skulle passe så la ikke det stoppe deg fra å søke! Alt av reisekostnader blir selvfølgelig dekket av ANSA.

Dine oppgaver vil være:

 • Opplæring av lokale tillitsvalgte i trygghet og rusforebygging 
 • Delta på utvalgte arrangementer – både nasjonale og regionale/lokale.  Dette kan også være digitale arrangementer   
 • Være ‘rusmiddel kontaktperson’ og sørge for informasjon/kjøreregler i forkant av fysiske arrangementer 
 • Holde Trygg i ANSA - presentasjoner på lokale ANSA-arrangementer 
 • Være med på utvikling av alkoholfokusfrie arrangementer for medlemmer lokalt 
 • Markedsføre ANSAs forebyggende tilbud for psykisk helse i sitt land
 • Fungere på lokalt plan som førstelinje ved henvendelser fra medlemmer
 • Markedsføre tjenesten aktivt gjennom SoMe

 

Hvem kan bli TRIA-kontakt?

 • Du er utenlandsstudent og ANSA-medlem som kan inneha rollen som TRIA-kontakt i minimum ett år
 • Du har god formidlingsevne og er komfortabel med å holde kurs og formidle kunnskap
 • Du jobber godt selvstendig og er god til å ta initiativ

 

Hvorfor skal du bli TRIA-kontakt?

 • Du vil få opplæring etter LNU’s Trygg! Ambassadør program
 • Du vil få kurset ‘Førstehjelp ved selvmordsfare’- et godkjent emnekurs av bl.a. Den norske legeforening og Norsk Psykologforening.
 • Du vil bli en ressursperson i ANSA og få erfaring med å holde egne kurs
 • Du vil få ekstra kompetanse på din CV
 • Du vil få muligheten til å bidra for andre studenter

Vervet vil kreve noe reising, men alle kostnader i forbindelse med dette vil bli dekket av ANSA.

Om søknadsprosessen:

·       Stillingen vil være utlyst i perioden 3. februar til 21. februar

·       Oppstart 20.mars med en helgesamling i Oslo eller digitalt.

Virker dette interessant så ber vi deg sende en epost til ANSAs sosial- og karriereveileder Hanne Refsdal på hanne.refsdal@ansa.no med din søknad. Søknaden merkes med «ANSA TRIA 2021».