Den norske utenlandsstudenten er en viktig ressurs for norsk næringsliv! Med internasjonal erfaring har studentene opparbeidet seg både stor tilpasningsdyktighet og høy faglig kompetanse. I tillegg opplever de generelt høyere jobbmestring enn sine kollegaer som kun har studert i Norge. Din bedrift vinner mye på å få denne gruppen tilbake til det norske samfunnet og over i arbeidslivet. 

 

Et samarbeid med ANSA gir deg gode muligheter til å profilere din bedrift, finne arbeidskraft, og styrke nettverket med unge, kommende profesjonelle. Vi er spesielt interessert i samarbeid som munner ut i partnerskap, altså langsiktige samarbeidsformer hvor alle parter nyter godt av totalproduktet. 

 

Hva består partnerskapet av? 

Partnerskapet og totalproduktet vil formes i dialog med deg, med mål om at det skal gagne både studenter og partnere. Eksempler på elementer som kan inngå i partnerskapet er 

 

 • Karrieredager og –arrangementer 
 • Nettverksmøter 
 • Konferanser 
 • Seminarer 
 • Kampanjer 
 • Meningsutvekslinger 
 • Kurs 
 • Webinarer 

 

Et partnerskap med ANSA vil også gjøre det mulig for din bedrift å sende ut informasjon til våre medlemmer gjennom både nyhetsbrev og mer målrettede e-poster for en betydelig rabattert pris. Mulighetene er mange! 

 

For oss er det viktig at samarbeidet gagner alle parter, og spesielt våre medlemmer. Forholdet bør bære preg av gjensidig tillit og respekt. Vi ser derfor etter partnere som deler vårt syn på utenlandsstudentene som en viktig ressurs for norsk samfunn og næringsliv. 

 

Ved interesse eller spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på: 

Bedrifter@ansa.no / Tlf. 22 47 76 00 

 

Annonsering i ANSAs kanaler 

Ønsker din bedrift å annonsere gjennom ANSA? Vi tilbyr annonsering i våre e-postkanaler, både i nyhetsbrev og målrettede e-poster. Vi er opptatt av at annonsene vi sender ut er spisset til vår medlemsmasse (eller eventuelt undergrupper).  

 

Vennligst fyll ut dette skjemaet dersom du ønsker å annonsere hos ANSA. På side 2 av skjemaet finner du flere detaljer om kanalene og annonsering. 

 

Målrettede e-poster  

Målrettede e-poster er vår mest effektive kanal for å nå ut til en spesifikk målgruppe. Her har din bedrift også større kontroll over innholdet — dere skriver innholdet (en kortfattet tekst) og kan legge ved bilder (maks størrelse per bilde er 300 kb) og lenker. 

 

Med målrettede e-poster kan du definere målgruppen ut fra spesifikke filtre — vanlige filtre er fagområde, studieland, grad og hvor lenge det er til gradering (merk: sistnevnte er selvrapportert og kan gi lavere treffsikkerhet enn de foregående filtrene).  

 

Vi tar forbehold om at vi vurderer annonsen internt før den eventuelt blir godtatt. Vurderingen gjøres på bakgrunn av innhold, tidshorisont eller andre årsaker. I perioder med spesielt høyt trykk kan det hende vi kombinerer noen få annonser i samme utsendelse.  

Pris  

6 500 kr i grunnbeløp + 10 kr per student i målgruppe + 2 000 kr per filter 

Vi har egne prisstrukturer for ideelle organisasjoner og ANSA-partnere.  

 

Nyhetsbrev 

Vi sender månedlig ut nyhetsbrev til alle våre medlemmer. Her er åpningsraten på 60-70%. Dette er regnet som en svært god åpningsrate, noe som gjør nyhetsbrevet til en effektiv kanal for markedsføring dersom du ønsker å nå flere studentgrupper. Gjennom nyhetsbrevet er det mulig å annonsere gjennom et toppbanner på 600x200px.  

Pris

20 000 kr eks. mva. 

Vi har egne prisstrukturer for ideelle organisasjoner og ANSA-partnere.  

 

Spørsmål om annonsering rettes til bedrifter@ansa.no. 

 

ANSAs KARRIEREDAGER 

ANSAs karrieredager finner tradisjonelt sted hver sommer og vinter. Karrieredagene er ettertraktede og effektive arenaer hvor potensielle arbeidsgivere kan treffe relevante kandidater med ettertraktet utenlandserfaring, enten det gjelder en generell bedriftspresentasjon eller informasjon om traineeordninger, internships og andre jobbmuligheter. 

 

Ønsker du å vite mer om karrieredagene? Kontakt for bedrifter@ansa.no for mer informasjon.  

 

ANSA Informasjonssenter

Har dere spørsmål i forbindelse med rekruttering av studenter med internasjonal utdannelse? Følgende punkter kan vi bidra med å se på:

 1. Se på utvekslingsavtaler – er det avtale med noen norske institusjoner, eller anerkjente internasjonale læresteder?
 2. Hvilke faglige akkrediteringer har skolen? AACSB, EQUIS, AMBA for økonomi. ABET for ingeniør osv.
 3. Har lærestedet eller studiet særlig høye opptakskrav? 
 4. Hvor mange norske studenter finnes ved skolen?
 5. Har skolen en avtale med norsk agent eller gamle tradisjoner/avtaler med Norge?
 6. Rangering? (– men ikke viktigst.)

Kontakt ANSA Infosenter på studinfo@ansa.no.

 

NOKUT

Ansett trygt fra utlandet

Vurderer dere å ansette en person med utdannelse fra utlandet, men lurer på hva utdanningspapirene egentlig betyr?

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) tilbyr en turbovurdering som kan hjelpe dere med å forstå dokumentene.

Vurderingen gjennomføres innen fem virkedager og er gratis.

Tilbudet henvender seg til arbeidsgivere som har jobbsøkere med utenlandsk høyere utdanning.

Les mer om turbovurderingen hos NOKUT.