VIL DU BLI ANSAS NYE TRIA-KONTAKT?

 
 
 

ANSA søker frivillige trygghetskontakter (TRIA) i Ungarn, Polen, Tsjekkia og UK som ledd i vårt fokus på å bygge en trygg og god kultur i organisasjonen.

Stillingstittel:
TRIA-kontakt

Søknadsfrist
22.10.2021

Oppstart
12.11.2021

Ansettelsesform
Frivillig, deltid

ANSA ønsker å styrke vårt forebyggende arbeid innen rus, psykisk helse og sikkerhet ytterligere. For å håndtere dette på lokalt plan, søker vi derfor etter ansvarlige TRIA-kontakter i noen utvalgte land, med oppstart i november 2021.

Det vil være en helgesamling for alle ANSAs TRIA-kontakter helgen 12.-14. november 2021 i Budapest, Ungarn. Her vil du også få noe opplæring og treffe de andre TRIA-kontaktene. Det er viktig at alle som ønsker å være TRIA-kontakter har mulighet til å delta på opplæring denne helgen. (Dersom dette innebærer reise for deg vil alt selvfølgelig bli dekket av ANSA, også hotellopphold og mat.)

Dine oppgaver som TRIA-kontakt kan blant annet være:

·       Opplæring av lokale tillitsvalgte i trygghet og rusforebygging 

·       Delta på utvalgte arrangementer – både nasjonale og regionale/lokale. Disse kan også være digitale arrangementer.   

·       Være ‘rusmiddel kontaktperson’ og hjelpe til med informasjon/kjøreregler i forkant av fysiske arrangementer  

·       Holde Trygg i ANSA - presentasjoner på lokale ANSA-arrangementer  

·       Være med på utvikling av sikkerhetsrutiner på lokale arrangementer

·       Markedsføre ANSAs forebyggende tilbud for psykisk helse i sitt land 

·       Fungere på lokalt plan som førstelinje ved henvendelser fra medlemmer

·       Markedsføre tjenesten aktivt gjennom SoMe

·       Jobbe tett sammen med de andre TRIA-kontaktene i utvikling av nye ideer og eventuelt promo materiell for arbeidet.

Hvem kan bli TRIA-kontakt?

·       Du er utenlandsstudent og ANSA-medlem som kan inneha rollen som TRIA-kontakt minimum frem til sommeren, gjerne lenger

·       Du har god formidlingsevne og er komfortabel med å holde kurs og formidle kunnskap

·       Du jobber godt selvstendig og er god til å ta initiativ

 Hvorfor skal du bli TRIA-kontakt?

·       Du vil få opplæring etter LNU’s Trygg! Ambassadør program

·       Du vil få kurset ‘Førstehjelp ved selvmordsfare’- et godkjent emnekurs av bl.a. Den norske legeforening og Norsk Psykologforening.

·       Du vil bli en ressursperson i ANSA og få erfaring med å holde egne kurs

·       Du vil få ekstra kompetanse på din CV

·       Du vil få muligheten til å bidra for andre studenter

Vervet vil kreve noe reising, men alle kostnader i forbindelse med dette vil bli dekket av ANSA.

Merk at det ikke er et absolutt krav at du studerer i ett av de tre aktuelle landene, men du bør være bosatt i Europa.

Om søknadsprosessen:

·       Vervet vil være utlyst i perioden 1. oktober til 22. oktober

·       Oppstart 12.november med en helgesamling i Budapest.

Virker dette interessant så ber vi deg sende en epost til ANSAs rådgiver (Velferd og Karriere) Hanne Refsdal på hanne.refsdal@ansa.no sammen med din CV og korte søknad. Søknaden merkes med «ANSA TRIA 2021».

Foto: Av pikselstock / Shutterstock