ANSAs æresutmerkelse Vaganten er nesten like gammel som organisasjonen selv, og ble utdelt første gang på tidlig sekstitall. Tanken bak utmerkelsen er å berømme personer både innen- og utenfor organisasjonen som har gjort en spesielt god innsats for ANSA og fremmet vårt virke.

Nominasjonskomiteen

Hvert år nomineres kandidater til Vaganten. Nominasjonene blir presentert for en komité av fast sammensetning. I denne sitter tidligere mottakere av Vaganten, Vagantens Stormester, representanter for ANSAs sekretariat og også valgte studentrepresentanter. Det er ikke enkelt for komiteen å vurdere personer de sannsynligvis ikke kjenner, og komiteen er derfor avhengig av å ha gode og utfyllende nominasjoner å støtte seg til.

Hvem kan nomineres?

Husk at selv om du tidligere har nominert en person til Vaganten og denne ikke har blitt utmerket, så kan du selvsagt forsøke igjen – ANSA har mange ildsjeler med innsatsvilje år etter år! Det må også understrekes at dette heller ikke er en utmerkelse reservert for personer som har sittet i tillitsverv. Her er det fritt frem for alle – både medlemmer uten verv og tillitsvalgte.

Spørsmål?

Dersom du lurer på mer rundt Vaganten, nominasjoner og utdelinger er du velkommen til å kontakte Stormester for Vaganten på vagant@ansa.no.

Send inn din nominasjon

Fristen for å sende inn nominasjon i 2020 er den 15. juni.

Nominasjoner sendes til vagant@ansa.no og skal inneholde:

  • Ditt navn
  • Ditt verv/din rolle i ANSA
  • Navn på personen du ønsker å nominere
  • Den nominertes studiested
  • Den nominertes ANSA-verv/rolle i ANSA
  • Begrunnelse for nominasjon