Hvert år avholder ANSAs hovedkontor flere store arrangementer for våre medlemmer ved/i Oslo - sommerseminar, generalforsamling, kunstutstilling og karrieredag.

ANSAs sommerseminar

Hver sommer arrangerer ANSA en seminarhelg for sine tillitsvalgte og medlemmer . Sommerseminaret er ANSAs viktigste møteplass hvor du vil lære mer om ANSAs arbeid, utveksle erfaringer, knytte kontakter til andre tillitsvalgte i andre land, og ikke minst - ha det gøy!

ANSAs generalforsamling

ANSAs generalforsamling kan du være med å påvirke beslutninger som kan berøre din studiehverdag. Her vil du også treffe medstudenter fra hele verden og bli bedre kjent med ANSA og organisasjonens arbeid. Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ og setter retningslinjene for hva ANSA skal arbeide med, i tillegg til at det er valg av sentrale tillitsvalgte, deriblant ny president og nytt hovedstyre.

Juvenarte

ANSA arrangerer hvert år kunstutstillingen Juvenarte. Her kan nåværende og tidligere norske utenlandsstudenter kan søke om utstillingsplass.

ANSAs karrieredag 

ANSAs karrieredag arrangeres årlig i desember, og gir bedrifter, organisasjoner og utenlandsstudentene en unik mulighet til å møtes. Norske studenter som studerer i utlandet kan være vanskelig å nå via andre kanaler, noe som gjør ANSAs karrieredag til et naturlig og perfekt samlingssted.