Fjerning av rangeringslistene og valutajustering av skolepenger, statsbudsjettet er en stor seier for utenlandsstudentene, sier ANSAs president Madeleine Mowinckel. 

28 år etter at støtten til freshman-året ble fjernet har regjeringen nå gjeninnført den fullt og helt.

- Vi hadde store forventninger etter at Høyre og Frp la inn førsteårsstøtte for USA, BRIKS og ikke-vestlige land i regjeringsplattformen, og studenter verden over vil juble over at de nå leverer, sier Mowinckel. 

Budsjettet legger også opp til at både lån- og stipendandelen av skolepengestøtten skal justeres i takt med valutasvingninger. Tidligere har dette nare blitt gjort for stipendandelen.

- Dette har vært en viktig sak for studenter i land med høye skolepenger, som USA, Storbritannia og Australia. Nå slipper de å bekymre seg over om kronen faller og om de har nok til både skole og mat. Vi er svært fornøyd med at Høyre og Frp har tatt tak i dette, avslutter Mowinckel.  

Spørsmål og kommentarer kan rettes til Madeleine Mowinckelpresident i ANSA, på epost: president@ansa.no eller på telefon: 90 65 11 56 

Om ANSA

  • Infosenter med gratis og objektiv veiledning og informasjon om studiemuligheter i hele verden.
  • Representerer flere enn 24 000 studenter i over 90 land.
  • Nettverk av over 500 kontaktpersoner og tillitsvalgte.
  • Tilbyr forsikring og bankløsning for utenlandsstudentene.
  • Sosiale og faglige arrangementer i studietiden.
  • Rådgivning og hjelp i nødssituasjoner.

 

Foto: Ruben Kvamme, StudentTorget.no