I Sveits finnes noen av verdens beste universiteter innen ingeniørkunst og økonomi og administrasjon. Her kan du kan du studere på tysk, fransk eller italiensk avhengig av hvilken region du velger å studere i. I tillegg byr Sveits naturligvis på fantastiske skimuligheter!

Utdanning i Sveits

Bachelorgraden i Sveits går vanligvis over tre år. 

Mastergraden i Sveits tar halvannet til to år å fullføre. I tillegg tilbyr universitetene en mastergrad som kalles Master of Advanced Studies (MAS) som går over minimum ett år. 

Skoleåret er delt høst- og vårsemester. Høstsemesteret begynner i september og går til desember. Vårsemesteret begynner i mars og varer til juni.

 

Hvor kan jeg studere?

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Sveits. Du kan bruke søkemotoren Crus.ch.

Tyskspråklige læresteder

Fransktalende læresteder

Italienske læresteder

(NB: egne søknadsfrister)

Tospråklig læresteder

Universitetet ligger i en tospråklig kanton og tilbyr undervisning på både tysk og fransk.

Opptak og søknadsprosess

Opptak

Opptakskrav til bachelorgraden

For å søke på en bachelor i Sveits må du ha generell studiekompetanse. Noen universiteter har karakter- og fagkrav. Det legges vanligvis stor vekt på matematikk- og naturfag, selv om studiet ditt ligger innenfor et annet fagfelt. 

Universitetene krever vanligvis at du kan dokumentere studieplass på et tilsvarende studium ved et godkjent universitet i Norge, eller at du avlegger en opptakstest (Ecus-edu.ch). Dette er fordi utdanningsmyndighetene i Sveits ikke anerkjenner det norske vitnemålet som likeverdig det sveitsiske. Det finnes en standardisert opptakstest, men mange universiteter har sin egen test; disse kan du lese om på skolens hjemmeside. St. Gallen er et eksempel på en skole med sin egen opptakstest.

Finn opptakskravene for norske studenter i Sveits 

Opptakskrav til mastergrad

Opptakskravene finner du på universitetenes hjemmesider. Du må vanligvis ha en bachelorgrad innenfor samme fagområde for å kunne søke. Det er også vanlig med anbefalingsbrev, motivasjonsbrev og språktest. All dokumentasjon må være oversatt til undervisningsspråket ved universitetet. 

Språktest

De fleste lærestedene i Sveits krever at du kan dokumentere dine språkkunnskaper i det språket det undervises i. Undersøk alltid direkte med skolen hvilen test du må ta. 

Du kan lese om språktester for fransk, tysk og engelsk her

Italiensk

  • Certificati di conoscenza della Lingua Italiana (CELI)
  • Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA)
  • Certificazione di Italiano come lingua straniera (CILS)

Lær deg fransk, tysk eller italiensk

Du kan få støtte fra Lånekassen til å lære deg fransk, tysk eller italiensk for å studere i Sveits.

Les om støtteordningene for å lære fransk, tysk eller italiensk i Sveits.

Søknadsfrist

Søker du på en bachelorgrad, er fristen til de aller fleste universitetene 30. april.

Søknadsfristene til master varierer, men er ofte i løpet av vinter og tidlig vår.

Slik søker du

Du søker direkte til skolen. Søknadsskjema (Anmeldung und Immatrikulationsantrag/Annonce et demande d’immatriculation) finner du som regel på nettsidene til lærestedet. 

 

Finansiering

Du får støtte fra Lånekassen til å studere på alle offentlig godkjente universiteter i Sveits. 

Les mer om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

 

Foto: Emme Sofie Guneriussen