Undervisningen foregår for det meste på spansk, men det finnes en god del programmer med undervisning på engelsk. Businessfag, Arkitektur, Internasjonale Relasjoner, Ingeniør, Tannlege, Veterinær, Sykepleie og Medisin er blant de utdanningene som finnes på engelsk. Lånekassen støtter inntil 12 måneder med språkkurs.

Utdanning i Spania 

Bachelorgraden heter Gradoog varer vanligvis i fire år. Noen få skoler kan ha tre-årige bachelorgrader. Det er kun Grado Oficial som er godkjent for støtte av Lånekassen. 

Mastergraden heter Máster og har en varighet på ett eller to år.
Det er kun Máster Oficial som er godkjent for støtte av Lånekassen.
 
Det er viktig å vite at noen spanske universiteter har egne bachelor- og mastergrader som heter Grado Propio og Máster Propio. Disse er ikke offentlig godkjent og dermed heller ikke støtteberettiget fra Lånekassen. 

Noen studier med betegnelse Título Superior Oficial kan være støtteberettiget, men må dobbeltsjekkes med Lånekassen i hvert tilfelle: Forhåndsvurdering.

Doble bachelorgrader (PCEO Grado) som går over fem år er vanlige i Spania og du kan fordype deg like mye i to fag. 

Undervisningen i enkelte regioner foregår delvis på regionens eget språk. Barcelona for eksempel kan du forvente at lærerne underviser delvis på katalansk, (men det gjelder ikke grader der undervisningen er på engelsk). 

 
Finn studiesteder

For å finne frem til godkjente utdanninger i Spania kan du bruke denne søkemotoren til det spanske utdanningsdepartementet:

Med disse søkemotorene finner du frem til utdanninger med undervisning på engelsk:

Godkjenning

Bachelorgraden heter GradoDet er kun Grado Oficial som er godkjent for støtte av Lånekassen. 

Mastergraden heter Máster. Det er kun Máster Oficial som er godkjent for støtte av Lånekassen.
 
Det er viktig å vite at noen spanske universiteter har egne bachelor- og mastergrader som heter Grado Propio og Máster Propio. Disse er ikke offentlig godkjent og dermed heller ikke støtteberettiget fra Lånekassen. 

Noen studier med betegnelse Título Superior Oficial kan være støtteberettiget, men må dobbeltsjekkes med Lånekassen i hvert tilfelle.

Du kan be Lånekassen om å få en Forhåndsvurdering av utdanningen fra utlandet. Merk at det kan ta 8 uker å få svar.

Velge studiested

Her finner du noen tips om hvordan du velger riktig lærested

Ta gjerne en titt på denne rankinglisten over spanske universiteter når du skal velge studier.

Språkkurs

Skal du begynne på en utdanning i Spania, men mangler spanskkunnskapene? Eller liker du bare språket så godt at du har lyst til å studere det? Mulighetene er mange - og du kan få støtte fra Lånekassen. 

Her kan du lese mer om mulighetene for å lære deg spansk i Spania

Søknadsfrister

Private universiteterhar rullerende opptak. De tar inn studenter fortløpende gjennom året, så det kan være en fordel å søke tidlig før plassene fyller seg opp.

Offentlige universiteter har søknadsfrist avhengig av hvilken region man søker til. Som regel åpner søknadsportalene i starten av juni og stenger i begynnelsen av juli. 

Dette er søknadsfristene for 2019:
Madrid: 1. juli
Catalunya: 1. juli
Valencia: 5. juli  
Andalucia: 5. juli 

Bachelorgrad

Slik søker du på private universiteter 

Mange norske studenter velger private universiteter i Spania til tross for høyere skolepenger på grunn av enklere søknadsprosess. Private universiteter har sine egne opptakskrav som du finner på skolens hjemmesider. Dette er en liste over det som vanligvis kreves: 

 • Søk online eller ta kontakt med universitetet 
 • Ta skolens opptakstest (mange godtar også den amerikanske SAT testen
 • Du må ofte legge ved motivasjonsbrev, referanser og CV 
 • Intervju (enten på skolen eller via Skype) 
 • Betale for å reservere studieplass 

Slik søker du på offentlige universiteter 

Offentlige universiteter har ingen fagkrav, men det kreves veldig høyt karaktersnitt på enkelte utdanninger. Fag som medisin, tannlege og internasjonale relasjoner krever høyere snitt enn en norsk seks. Den eneste måten å forbedre karakteren på er gjennom tester i fag relatert til studiene du søker, som for eksempel biologi og kjemi for medisinstudier. Testene heter «pruebas de competencia específica». Testene foregår på avansert spansk i Spania og vil derfor være vanskelige for mange norske studenter.   

Søker du på andre fag enn helsefag og internasjonale relasjoner har du gode sjanser for å komme inn på offentlige universiteter på grunn av den fordelaktige omregningen av ditt snitt til spansk.  

Finn ditt spanske karaktersnitt (heter nota de corte på spansk)

(regn ut snittet ditt)

Her kan du sjekke fjorårets snitt på alle utdanninger i Spania.

Få omregning av karaktersnittet ditt via UNED 

Når du søker på offentlige universiteter må du vise til ditt spanske karaktersnitt. UNED validerer vitnemålet ditt, regner ut ditt spanske snitt og lagrer den online slik at universitetene kan verifisere dine karakterer for opptak. Hvis du allerede har vitnemålet ditt kan du starte prosessen. Får du vitnemålet i slutten av juni kan det ettersendes, men du må starte prosessen med UNED før du søker på universitetene (preinscripción). Du må også kontakte universitetet du ønsker å søke til for å høre om de godtar om omgjøringen til UNED skulle komme sent. 

 • Lag deg en bruker på UNEDassis og bruk passnummeret ditt under other ID number.  
 • Fyll ut skjema og klikk continue. Du vil få en e-post med en lenke for å verifisere din konto. Klikk på lenken og lag deg et passord. 
 • Logg deg inn på din UNED profil og fyll ut skjema. Velg språk og under Form Processing velg Individual processing.        
 • Velg at du har studert i Noruega og under Type of Studies velg Secondary studies in Anex I of the regulation.   
 • Under offer of accreditation services hakk av kun for Qualification for Admission to Spanish University.   
 • Gå til Online Payment og betal 105€. 

Send de følgende dokumenter til UNED: 

Dokumentene sendes i posten til: 

UNEDasiss  
Calle Juan del Rosal, 14 (CIUDAD UNIVERSITARIA)  
28040 MADRID.  
España  

Når søknaden din er ferdig behandlet vil UNED publisere ditt spanske snitt under din profil. 

Her finnes en video som forklarer prosessen (på spansk).

Slik søker du - Preinscripción

Du søker på offentlige universiteter i søknadsperioden fra midten av juni til begynnelsen av juli (varierer avhengig av hvilken region universitetet tilhører). Dette steget heter «Preinscripción» på spansk og lenken til søknadsportalene er kun åpne i søknadsperioden.

Her finner du lenker til alle regionale opptakskontorer i Spania.

Merk at hvis du vil f.eks. søke universiteter både i Valencia, Barcelona og Madrid må du søke gjennom tre forskjellige portaler som har hver sine egne frister. Du kan søke flere studier i hver region.  

Når du gjennomfører søknaden blir du bedt om å opplyse om ditt spanske karaktersnitt eller Calificación de Admisión, som det heter på spansk. Skriv inn ditt spanske snitt. Universitetene vil sjekke snittet ditt på profilen din på UNED.

Her er en oversikt over de mest populære regionene i Spania å studere i:

Madrid
Her kan du registrere deg og søke på offentlige universiteter i Madrid mellom 10. juni og 1. juli 2019. 

Barcelona
Her kan du registrere deg og søke på offentlige universiteter i Katalonia mellom 4. juni og 1. juli 2019. 

Valencia
Her kan du registrere deg og søke på offentlige universiteter i Valencia mellom 17. juni og 5. juli 2019 kl.14. Linken aktiveres når søknadsperioden starter.

Andalucia
Her kan du registrere deg og søke på offentlige universiteter i Andalucia mellom 21. juni og 5. juli 2019. Linken aktiveres når søknadsperioden starter.

Merk deg at dette kun gjelder for de offentlige universitetene i Spania. Private universiteter har sine egne frister eller rullerende opptak. 

Matriculación

Noen dager etter søknadsfristen vil du få svar på om du har fått opptak. Dersom du ønsker studieplassen må du registrere deg hos universitetet innen få dager, dette heter Matriculación på spansk. Du må selv følge med på hvilke frister som gjelder.

Søk gjennom en agent

Du kan også søke gjennom en norsk agent som samarbeider med enkelte studiesteder i Spania. Følgende agenter er etisk godkjente av ANSA.

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Mastergrad

Slik søker du på mastergrad 

Du trenger en bachelorgrad for å kunne søke mastergrad. Enkelte programmer setter spesifikke fagkrav til bachelorgraden og du må kontakte det aktuelle lærestedet i hvert enkelt tilfelle for informasjon om dette. 

Du søker direkte til universitetene, både offentlige og private. Søknadsfristene varierer fra mars til august, men som regel er søknadsfristene på de engelskspråklige studieprogrammene tidligere enn på de spanskspråklige, gjerne allerede i februar, med flere opptaksrunder. Søknadsskjema finnes på lærestedets nettsider og du blir ofte bedt om å sende: 

 • Vitnemål fra bachelor oversatt til spansk eller engelsk, avhengig av programmet. 
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev 

Søk gjennom en agent

Du kan også søke gjennom en norsk agent som samarbeider med enkelte studiesteder i Spania. 

Hva er en agent? Les mer på vår informasjonsside om agenter.

Utveksling

Du kan ta en del av din norske utdanning i Spania gjennom en avtale ved ditt norske lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved lærestedet ditt for å finne ut hvilke utvekslingsavtaler som finnes. 

Det er også mulig å dra på utveksling selv om ditt norske lærested ikke har utvekslingsavtale dit du ønsker. Ta direkte kontakt med skolen du ønsker å søke deg til og hør om de kan ta deg inn som "guest student" eller "free mover" for et semester eller et år.

For at fagene skal godkjennes i utdanningsplanen din må ditt norske lærested forhånds- og ettergodkjenne fagene.

Merk at du kan få ekstra stipend dersom du drar gjennom en Erasmus+ avtale.

Finansiering

Skolepenger

Offentlige universiteter koster mellom 1000€ og 2000€ per år. 

Private universiteter koster mellom 8000€ og 24000€ per år. 

Godkjenning

Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning i Spania når utdanningen er offentlig godkjent som del av den offisielle gradsstrukturen for høyere utdanning i Spania.

Lærestedene kan tilby både godkjente nasjonale grader, og ikke-godkjente grader. For eksempel er en Master Titulo Oficial en offentlig godkjent mastergrad, men en Master Titulo Propio er det ikke.

denne spanske databasen (RUCT) kan du søke fram offentlig godkjente grader i Spania. En slik grad kan gi grunnlag for generell godkjenning av NOKUT som høyere utdanning i Norge, og kan derfor gi rett til støtte fra Lånekassen.

Her finner du generell informasjon om Godkjenning av studier

Stipend

Dersom du har planer om å studere på den private skolen IE i Madrid har du mulighet til søke på et stipend som dekker alle utgifter. Det gjelder utvalgte bachelor og masterprogrammer. Les mer informasjon her: Kistefos Young Talented Leaders Scholarship  

 

Visum

Siden Spania er et land innenfor EU, trenger ikke norske statsborgere visum for å oppholde seg der.

Dersom man skal oppholde seg i landet i mer enn 90 dager må man registrere seg hos myndighetene.

Praktisk informasjon

Hvordan søke NIE-nummer?

Dersom du skal bo i Spania i mer enn 3 måneder bør du søke Numero de Identification Extranjero (NIE)

Her kan du lese om hvordan du gjør det.

FAQ

ANSAs ofte stilte spørsmål om studier i utlandet

Nyttige nettsteder:

Velg Spansk er en informasjonsportal om det spanske språket og høyere utdanning i Spania.

Spansk Kultur er en portal for kultur, vitenskap og det spanske språket i Norge. Her finner du informasjon relatert til spansk film, gastronomi, visuell kunst og populærvitenskap.