Nederland er et av landene i Europa med flest engelskspråklige utdanninger, også på bachelornivå. Skolepengene er svært lave og du kan studere på noen av verdens beste universiteter.

Om utdanningen

Bachelorgrad kalles på Nederlandsk WO og står for wetenschappelijk onderwijs. WO går vanligvis over tre år.

Masterprogrammer i ingeniørfag, realfag og landbruksfag er normert til to år, mens andre mastergrader varer ett år. Medisin er unntaket, det varer tre år etter endt bachelorgrad. Ved universitetene har du valget mellom forsknings- eller akademisk mastergrad.

Skoleåret i Nederland

Semestrene strekker seg fra september til desember, og fra januar/februar til juni/juli. Det er vanligst å starte studiet i september, men på enkelte studier er det mulig å starte i februar.

 

Hvor kan jeg studere?

Du kan studere hvor du vil i Nederland. Mange av studiebyene ligger innenfor en radius på en time med tog så det er lett å føle at man studerer midt i smørøyet!
Bruk søkemotoren
 Studyfinder for å finne frem til fag og lærested. For bedre å kunne se hvor lærestedet ligger, bruk dette kartet over Nederland.

Opptak og søknadsprosess

Opptakskrav

Bachelor

For å komme inn på et universitet i Nederland må du har generell studiekompetanse. Enkelte studier har spesifikke fagkrav. Se lærestedets hjemmeside for info om dette, feks under Entry requirements. Finner du ikke utfyllende informasjon, kontakter du lærestedets opptakskontor eller internasjonale kontor.

Master

For å komme inn på en master, må du ha en relevant bachelorgrad. Ut over dette kan lærestedet ha egne opptakskrav som for eksempel opptakstest eller krav til bestemte fag du skal ha hatt i løpet av bachelorgraden din. Kontakt lærestedet for informasjon om dette dersom det ikke står på nettsidene deres.

Hvordan søke

Bachelor

Du finner informasjon om søknad på lærestedets hjemmeside under info om admission eller entry requirements.  Til offentlige læresteder søker du vanligvis via søkeportalen Studielink, men mange læresteder krever også at du registrerer deg på lærestedets hjemmeside.  Til private læresteder søker man vanligvis direkte.

Åpne og lukkede studier - hva betyr det?

I Nederland deler man inn studier i åpne og lukkede studier. Fag som er veldig populære og har flere søkere enn studieplasser, feks medisin, kalles Numerus Fixus. Dette betyr to ting for deg; at det er tidlige søknadsfrister (vanligvis 15. januar) og at du skal igjennom et opptak. Åpne studier er åpne for deg så lenge du har opptakskravene, og du kan forholde deg til senere frister (hovedsakelig 1. mai).

Du kan søke maks fire studier i søkeportalen Studielink, og bare to såkalt «lukkede» studier per år. Unntaket er dersom du skal søke medisin, fysioterapi, tannpleier eller tannlege, da kan du kun søke på en skole. Dette betyr at dine andre valg må være «åpne» studier (eller la det står tomt). Hvilke studier som er lukkede, og hvor mange studieplasser som er tilgjengelig ved hvert studiested, offentliggjøres hvert år på www.duo.nl. Typisk lukkede studier er medisin, veterinærmedisin, psykologi og farmasi. 

De fleste nederlandske læresteder har lagt ut veiledning til hvordan du fyller ut søknaden, men les også igjennom Studielinks egen Q&A før du begynner - der står det meste.

Viktige datoer - søknadsfrister

Åpne studier har vanligvis søknadsfrist 1. mai, men det finnes en god del unntak, SÅ SJEKK ALLTID LÆRESTEDETS HJEMMESIDE.

Lukkede studier har søknadsfrist 15. januar (medisin mfl), men igjen - sjekk alltid lærestedets hjemmeside.

Private skoler og studier på engelsk har egne frister. 

Master

Til noen læresteder søker du direkte via deres onlinesøknad. Til andre læresteder starter du søknadsprosessen via søkeportalen Studielink. Dette vil alltid stå godt forklart på lærestedets hjemmeside under application/admission/apply. På hjemmsiden vil det også stå søknadsfrist og når søknadsperioden starter.

Avhengig av lærested og program vil du kunne bli bedt om følgende ting i søknaden til master:

  • Et motivasjonsbrev hvor du sier noe om din motivasjon for selve studiet
  • Anbefalingsbrev fra professor, og evt. arbeidsgiver
  • Kopi av vitnemål fra bachelorgrad (på engelsk)
  • Resultater fra språktest
  • CV

Diverse

Oversette vitnemålet

Universitetene i Nederland vil ha vitnemålet ditt oversatt til engelsk. Kontakt din videregående skole eller ditt universitet og få en utgave på norsk med rett kopi stempel, og en engelsk utgave med stempel og signatur. Du kan også få dokumenter oversatt av en statsautorisert oversetter, se nettsiden: http://www.translatorportalen.com/. Vanlig pris er inntil 1000 kroner per side.   

 
Språktester

Skal du følge undervisningen på nederlandsk, krever de fleste læresteder at du har avlagt språktesten NT2 (Staatsexamen Nederlandsals tweede taal). Testen er delt inn i fire: en del som går på leseforståelse, en skriftlig del, en lyttedel og en muntlig del. Består du tre deler, er det mulig å ta opp den siste delen ved neste forsøk.

Testen kan bare tas i Nederland og den tilbys i seks byer: Amsterdam, Rotterdam, Rijswijk, Eindhoven, Utrecht og Zwolle. Testen arrangeres ukentlig og prisen er 90 EUR. Du må melde deg opp til testen seks uker på forhånd, resultatet vil du få seks uker etter eksamen.

Universitetene i Leiden og Maastricht har egen språktest, kontakt dem direkte for mer informasjon.

Søker du opptak på et engelskspråklig studium, krever mange læresteder at du har tatt en språktest med en viss score. De vanligste testene er TOEFL og IELTS.

Skolepenger

Skolepenger for 2018-2019 ligger på rundt 2060 EURO per år for norske studenter. Privatskoler er dyrere.

 

 

Foto: Maren Hald Bjørgum