I Italia finnes det mange engelskspråklige utdanninger. Ønsker du å studere på italiensk, kan du få støtte til språkkurs av Lånekassen. Flere av Europas eldste universiteter ligger i Italia, og landet er ledende innen fagfelt som design, arkitektur og kunst.

Utdanning i Italia

Den italienske bachelorgraden heter Laurea (180 ECTS). Fordi den går over tre år, er det mange som kaller den Laurea trinnale. Enhetlige studieløp på 5-6 år, som for eksempel arkitekt, kalles Laurea magistrale a ciclo unico. Bachelorgrad innenfor kunstfag kalles diploma accademico di primo livello.

Det finnes flere utdanningsgrader på mastergradsnivå i Italia, eller Secondo livello som italienerne kaller det. For deg som vil ta en mastergrad som tilsvarer den norske skal du velge Laurea Magistrale. Denne graden går over to år og gir deg muligheten til å søke på Ph.D. (dottorato) etterpå om du ønsker det.

Studieåret i Italia er delt inn i to. Det første semesteret går fra september/oktober til januar/februar, mens andre semester begynner i februar og slutter i juli. De fleste utdanninger har kun studiestart på høsten. 

Du kan få støtte fra Lånekassen til å lære deg italiensk i forkant av utdanningen. Les mer om å lære italiensk i Italia. 

Finne skole Bruk søkemotoren Universitaly for å finne fram til universiteter i Italia. Du kan bruke søkemotoren for å finne både italiensk- og engelskspråklige studier. For å få informasjonen på engelsk, kan du trykke på flagget i høyre hjørne. Velg så Course search og deretter Degree courses. Dersom utdanningen undervises på engelsk, vil det være et ikon for et engelske flagg bak studiet. 

Opptakskrav

· Generell studiekompetanse om du søker på en bachelorgrad, relevant bachelorgrad om du søker på master

  • Språktest Les mer om språktester på ANSA.no.
  • Opptaksprøve: enkelte utdanninger krever at du tar en nasjonal opptaksprøve på italiensk. Les mer om prøven og registrer deg på Universitaly.it. 

Noen private universiteter har sine egne opptakstester. Undersøk alltid dette direkte med universitetet du vurderer å søke på.

Slik søker du

Søknadsprosessen varierer mellom læresteder, og er avhengig av om du søker til et privat eller offentlig universitet. Undersøk alltid hvordan du skal gå fram på skolens hjemmesider.

Du søker direkte til lærestedet via deres hjemmeside. Søknaden din skal vanligvis bestå av følgende dokumenter:

  • Søknadsskjema
  • Vitnemål (norsk og italiensk)
  • Beskrivelse av det norske skole- og karaktersystemet (dichiarazione di valore). Dette kan du få fra Den italienske ambassaden i Oslo.
  • Eventuelle karakterutskrifter/papirer fra høyere utdanning
  • 1-2 passbilder
  • Kopi av pass
  • Ligningsattest (din egen)
  • Kvittering på betalt søkeavgift

Godkjenn vitnemålet ditt

For at vitnemålet ditt skal kunne sendes inn, må du få det godkjent. For å få et godkjent vitnemål må du fullføre følgende steg:

1. Få et Rett kopi-stempel.  Rett kopi-stempel kan du få av skolen du har gått på i Norge. Noen kopieringsfirmaer kan også gi deg rett kopi.
2. Få et Apostille-stempel. Les om hvordan du får apostille-stempelet på ANSA.no.
3. Oversett vitnemålet til italiensk. For oversette vitnemålet må du bruke en statsautorisert oversetter.
4. Få endelig godkjenning fra Den italienske ambassaden i Oslo Ta kontakt med ambassaden på consular.oslo@esteri.it.

Søknadsfrist

Søknadsfristene i Italia varierer fra universitet til universitet, og man snakker ofte om søkeperioder fremfor søknadsfrister. Generelt kan man si at de fleste universiteter krever at du søker i perioden fra mars til september på bachelorgrader.

Søknadsfristen på mastergrader finner du på universitetenes hjemmesider.

Søker du til private universiteter eller til en kreativ skole med opptaksprøve, kan fristene være tidligere.

Forhåndsinnskrivning 

I perioden mars til juli bør du kontakte universitetet for forhåndsinnskriving, preiscrizione. Dette kan du vanligvis gjøre online på nettsiden til det enkelte lærested. Ikke alle læresteder krever forhåndsinnskrivning.

Søk gjennom en agent 

Du kan søke gjennom norske agenter som samarbeider med italienske læresteder: · Education Link samarbeider med Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), som tilbyr design og kunststudier med undervisning på engelsk og på italiensk og med Domus Academy som tilbyr masterstudier innen mote, produktdesign, interiør, arkitektur og interaksjonsdesign.  · SIOC samarbeider med Instituto Europeo di Dedign (IED), en designskole med fag som interiør, produktdesign og visuell kommunikasjon. · Kulturakademiet tilbyr Ex.phil med Ex.fac, idéhistorie, språkstudier, kulturhistorie, og andre fag i Roma.

Reis til Italia på utveksling

Du kan dra på utveksling gjennom eksisterende utvekslingsavtaler mellom din skole og et italiensk lærested, eller dra på utveksling på egenhånd. Som enkeltemnestudent velger du corsi singoli ved ønsket lærested. For å få full støtte av Lånekassen bør du velge fag som tilsvarer 30 studiepoeng/ECTS i semesteret.

Utveksling til Det norske institutt i Roma

Studerer du fag innenfor arkeologi, kunst- og kulturtradisjon og kan tenke deg å ha et kort studieopphold i Roma, bør du kontakte Det norske instituttet i Roma. Her avholdes kurs på bachelor- og masternivå med fokus på Italia og de andre middelhavslandene. Instituttet ligger under Universitetet i Oslo.

Skolepenger og finansiering

Studieavgiften ved de offentlige universitetene i Italia er relativ lav, men vil variere mellom læresteder, programmer og din betalingsevne. Det er vanlig å måtte sende med en ligningsattest når du søker på studier i Italia. 

Private læresteder har som regel mye høyere skolepenger enn de offentlige. For nærmere informasjon om studiekostnader, sjekk den aktuelle skolens hjemmeside.

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no. 

Foto: Diego Fornero