Bli praktikant ved en ambassade i utlandet. Se aktuelle stillinger og søknadsfrister her.

Listen viser søknadsfristen for praktikantstillinger.

Ottawa - 10. september

Prishtina - 15. september

Seoul - 16. september

Myanmar - 17. September

Geneve - 21. september

Strasbourg - 23. September

Østerrike - 23. September

Dublin - 23. September

Lisboa - 23. September

Haag - 23. September

Kina - 25. september

Ankara - 30. september

Budapest - 30. september

Bratislava- 1. Oktober

Bangkok - 1. Oktober

 New Delhi  - 1. Oktober

 Mumbai - 1.Oktober

Les mer om studentpraktikantordningen og se komplett liste over alle ledige praktikantplasser på Regjeringen.no.

Har du vært praktikant ved en ambassade i utlandet?

Vi vil gjerne høre om dine erfaringer - ta kontakt med web koordinator

Bannerfoto: Flickr, Olga Lednichenko