Denne høsten reiser ANSA på turné på østlandet for å informere videregåendeelever om studiemuligheter i utlandet. Med oss på laget har vi 19 agenter. Sammen skal vi gi elevene en perfekt introduksjon til hvordan de kan oppdage verden – gjennom studiene.

Uke 41 og 42 arrangerer ANSA i samarbeid med en rekke agenter Oppdag verden-gjennom studiene. Dette er en «Internasjonal dag»-turné der vi skal besøke totalt 13 videregående skoler i Oslo, Sandefjord, Moss, Vestby og Fredrikstad. Målet med turneen er å samle en hel verden av studiemuligheter i gymsalen der elevene studerer.

ANSA og våre godkjente agenter blir ofte invitert til videregående skoler for å informere om studier i utlandet. Ofte begrenser dette tilbudet seg til noen enkelte land eller fag. ANSA gir nøytral informasjon og alle studieland og studieretninger, men har ikke kapasitet til å hjelpe alle elever med deres søknader. Derfor spiller agentene som samarbeider tett med enkelte utdanningsinstitusjoner en viktig rolle i å bistå elevene i søknadsprosessene.

Agentene ANSA har med på turnéen er kvalitetssikret, og gir tilstrekkelig og redelig informasjon til norske elever som ønsker å studere i utlandet. NIFU undersøkelsen utført februar 2017 viser at 1 av 3 studenter som studerer i utlandet benytter seg av agenter i søknadsprosessen. Se fullstendig oversikt over agentene som blir med på turneen nederst på denne siden. I tillegg blir også lånekassen med på turneen for å informere om prosessen rundt stipend og lån.

Oppdag verden - gjennom studiene skal gi elevene ved de videregående skolene en så komplett som mulig oversikt over studiemulighetene de har i utlandet. Slik skal elevene ha gode forutsetninger for å gjøre velinformerte og gode studievalg når den tid kommer. I tillegg vil de være kjent med hvilke krav som stilles til finansiering og godkjenning av studier, noe som er viktig kunnskap for alle som ønsker å studere i utlandet.

Her finner du en oversikt over agentene du møter på oppdag verden og hvilke muligheter de tilbyr! 

Vi ses på oppdag verden!

Foto: Poprotskiy Alexey/Shutterstock