I høst er det stortings- og sametingsvalg i Norge, og uansett hvor i verden du bor så kan du være med på å bestemme hvem som skal styre landet.

Valgdagen er mandag 11. september. Noen kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Skal du stemme på valgdagen(e), må du stemme i Norge, i den kommunen du er folkeregisterført som bosatt pr. 30. juni 2017.

Ta med legitimasjon. Ta gjerne med valgkortet også, men det går fint å stemme uten.

Forhåndsstemme i utlandet?

Det kan du gjøre i perioden fra 1. juli til og med 1. september 2017. Du kan stemme på de fleste norske utenriksstasjoner og hos stemmemottakere som departementet har oppnevnt. Liste over stemmesteder i utlandet finner du på www.valg.no. Det er også mulig å brevstemme.

Du må stemme i så god tid at stemmen kan sendes med vanlig postgang og likevel komme frem til din hjemkommune i Norge innen kl. 17 dagen etter valgdagen den 12. september. Kommer stemmen frem senere enn dette, blir den forkastet.

Ta med er legitimasjon! Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemming i utlandet.

Forhåndsstemme i Norge?

I Norge kan du forhåndsstemme fra 1. juli til og med 8. september 2017. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet.

I perioden 1. juli til og med 9. august har vi såkalt tidligstemming for de som ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valdagen. De som vil stemme da må henvende seg til kommunen og avtale tid.

Den 10. august starter den den ordinære forhåndsstemmingen. Da er det bare å møte opp i åpningstiden i et forhåndsstemmelokale i kommunen.

Husk legitimasjon! Ta gjerne med valgkortet også, men det går fint å stemme uten.

Se www.valglokaler.no for informasjon om valglokalene og åpningstider.

Forhåndsstemmer du, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen.

For mer informasjon om valget, se www.valg.no.