ansa-arrangementer i UK (storbritannia)

Skoleåret 2019/2020 arrangerer vi Kick-Off/organisasjonskurs, karrieredag i London, Games of ANSA UK og landsmøte. Mer info om arrangementene kommer. Det arrangeres også mange arrangementer av våre lokallag året rundt - følg med på lokallagssidene og deres facebooksider!