ANSA Veterinær

Studerer du veterinærstudier i utlandet og du er medlem av ANSA, kan du delta på faglige og sosiale arrangementer i regi av ANSA Veterinær.

Publisert: 23.09.2014 - Oppdatert: 18.11.2016

ANSA Veterinær er et utvalg som er her for de mange veterinærstudentene som befinner seg i den store vide verden. Vi prøver å øke kontakten og samholdet mellom landene og å knytte kontakt med fremtidige kollegaer. ANSA Veterinær ønsker også å være til hjelp for de som ønsker å begynne på studiet.

Vi er i dag 8 studenter i styret, fra forskjellige årstrinn, som studerer i Slovakia, Tsjekkia, og Ungarn. Sammen kan vi fortelle mye om studiet og de respektive studiestedene. Så ikke nøl med å ta kontakt!

Årlige arrangementer

Hvert år arrangerer vi veterinært seminar hvor vi inviterer alle studentene til å samles for både faglig og sosialt moro. Målet er å motivere med et hjemmekoselig seminar der det er rom for alle uansett klassetrinn. I 2017 blir dette holdt i Ungarns fantastiske hovedstad Budapest, men målet er at det skal utvikles og vi kan rullere seminaret mellom de flotte landene.  Bli med i da vel!

Se alle aktuelle arrangementer for ANSA Veterinær.

Fagseminaret 2016

Artikler om ANSA Veterinær

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

For kr. 399,- i året kan du som medlem i ANSA få:

Er du ikke medlem i ANSA?

Meld deg inn i dag!

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer de måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester,
 Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner 
Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.

Kontakt ANSA Veterinær

Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn som studerer veterinærstudier eller har faglige spørsmål, ta kontakt med oss i styret til ANSA Veterinær så vil vi hjelpe så best vi kan.

Du kan også sende e-post til ansaveterinaer@gmail.com.

ANSA Veterinær på Facebook

På Facebooksiden til ANSA Veterinær kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer av ulike arrangementer.