Studerer du samfunnsfag i utlandet kan du som medlem av ANSA delta på ulike faglige og sosiale arrangementer i regi av ANSA Samfunn.

ANSA Samfunn representerer norske samfunnsfagsstudenter i utlandet.
Vi er omtrent 1500 nordmenn som studerer samfunnsvitenskapelige fag i utlandet. De av oss som er medlemmer i ANSA er også automatisk medlemmer i ANSA Samfunn.

Fagene vi representerer

 • Arkeologi
 • Filosofi
 • Freds- og konfliktstudier
 • Historie
 • Internasjonale relasjoner
 • Internasjonalt arbeid
 • Journalistikk
 • Juss (inkludert foretningsjuss og internasjonal juss)
 • Kriminologi
 • Mediefag/kommunikasjon
 • Menneskerettigheter
 • Områdestudier
 • Psykologi
 • Religionsstudier
 • Samfunnsgeografi
 • Samfunnsøkonomi
 • Sosialantropologi
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap
 • Utviklingsstudier
 • Pluss andre humanistiske, samfunns- og sosialfag. 

Medlemsgoder

Fagdag

Utvalgets rolle er å fungere som rådgivere for ANSA sentralt i fagsaker, samt å arrangere en årlig fagdag for våre medlemmer. Vi er et medlemsgode og prøver å fremme medlemmenes interesser så godt vi kan.

På fagdagen tar vi opp spesielt aktuelle problemstillinger innen vårt fagområde og innhenter interessante norske foredragsholdere slik at du som studerer ute kan holde deg oppdatert på hva som skjer hjemme. ANSA Samfunns første fagdag, som ble arrangert sommeren 2005, hadde foredragsholdere som Per Kristian Foss, Frank Aarebrot, og Percy Westerlund. Fagdagen 2015 vil bli arrangert  sammen med ANSAs karrieredag og omhandle Norge og flyktningkrisen. Les mer her

Utlendighet

Vi gir ut medlemsbladet Utlendighet til våre medlemmer hvor vi gir dere tips til hvor dere kan søke jobb, intervjuer med nåværende og tidligere utenlandsstudenter, korrespondenter og debatter. Medlemsbladet sendes per epost  fire ganger i året.

Les siste utgaven av Utlendighet

Aprilutgaven kan du lese over, eller laste ned her. Utgaven har temaet "Asia", og tar for seg alt fra Vinter OL i Sør-Korea, reisebrev fra både Kina og Japan, i tillegg til politiske situasjoner i flere av landene i regionen. Vi håper du liker utgaven! 

Den neste utgaven vil bli utgitt i løpet av sommeren, og har temaet Afrika. Dersom du har lyst til å bidra med tekster, erfaringsrapporter, reisebrev eller lignende er det bare til å kontakte oss på Samfunn@ansa.no

Desemberutgaven kanlaste ned her. Utgaven har temaet "Midtøsten", og tar for seg flere politiske situasjoner i regionen, og  hvordan internasjonal politikk gjenspeiles på bakkenivå. I tillegg har redaktør Marie Mannes laget en bildeserie fra hennes to reiser til Tyrkia. Den inneholder også en kommentar om hvordan engelskmenn reagerte på terroren som rammet. Vi håper du liker utgaven!

Aprilutgaven 2016 kan du ned her. Denne utgaven av Utlendighet omhandler "Konflikter i det 21. århundre". Denne utgaven spenner bredt og man kan lese om både terrorisme og konkurranse over innflytelse i nordområdene. Samtidig vil man også få informasjon, tips og triks som er relevante for samfunnsfagsstudenter når de skal ut i arbeidsmarkedet.  

Novemberutgaven 2015 kan du laste ned her. Temaet for utgaven er flyktningkrisen og man vil få et unikt innblikk hvordan norske studenter i utlandet oppfatter flyktningsituasjonen i sitt land. 

Ønsker du å bidra til neste nummer? Ta kontakt! 

Bindeledd og støttespiller

ANSA Samfunns mål er å være en ressurs for deg som enten allerede studerer samfunnsvitenskapelige fag i utlandet eller som lurer på om dette er noe for deg. Utvalget skal om mulig fungere som et bindeledd mellom samfunnsvitere utenlands, norske relevante fagmiljøer, studentorganisasjoner og næringsliv.

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med nordmenn over hele verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

For kr. 430,- i året kan du som medlem i ANSA få:

Er du ikke medlem i ANSA?

Meld deg inn i dag!

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer de måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester,
 Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner 
Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.

Kontakt ANSA Samfunn

Studerer du og ønsker å komme i kontakt med andre nordmenn som studerer samfunnsvitenskapelige fag eller har faglige spørsmål, ta kontakt med oss i styret til ANSA Samfunn så vil vi hjelpe så best vi kan.

Du kan også sende e-post til samfunn@ansa.no.

ANSA Samfunn på Facebook

På Facebooksiden til ANSA Samfunn kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer av ulike arrangementer.