Som om ikke medisinstudiet er overveldende nok i seg selv, er det også et sammensurium av bøker, nettsider og studiematerialer man skal forholde seg til. Vi i ANSA Medisin ønsker å hjelp deg ut av forvirrelsen så godt vi kan.

Håndbøker

Legehåndboka - medisinsk oppslagsverk

Nevrolegehåndboka - veileder i neurologi

Norsk Legemiddelhåndbok - oppslagsverk som gir informasjon om legemidler, sykdommer og behandling 

Turnuslegehåndboka - innholder de vanligste medisinske og kirurgiske tilstandene omtalt på en praktisk og sammenfattende måte

OUS Metodebok Indremedisin - metodebok fra Oslo universitetssykehus

Apper

ECG tools - god app for å lære EKG og bruke som referanse

Elektrolyttveilederen - hjelp til utredning og behandling av pasienter med elektrolyttforstyrrelser

Felleskatalogen - oversikt over registrerte legemidler i Norge 

Legevakthåndboken - Kompakte tekster om symptomer, funn, differensialdiagnoser og tiltak om vanlige tilstander man kan møte

Medscape - amerikansk oppslagsverk

MyMedicalBooks - samler flere norske metodebøker og nasjonale retningslinjer i en app

Norsk legemiddelhåndbok 

Prognosis: Your Diagnosis - et morsomt spill med mange forskjellige caser hvor du får prøvd deg som diagnostiserende lege

Nyttige sider

Felleskatalogen - oversikt over registrerte legemidler i Norge

Interaksjoner - oppslagsverk for legemiddelinteraksjoner

Akuttmedisinsk gruppe - undervisning i akuttmedisin

IFMSA - den internasjonale foreningen for medisinstudenter, som bl.a. tilbyr klinisk utveksling og forskningsutveksling

Legeforeningen

Skadelegevakten - metodebok i skadebehandling

Immu.no - innføring i basal immunologi

YouTube

Dr. Najeeb Lectures

Eric's Medical Lectures

iMedicalschool

Khan Academy Medicine

Paul Bolin

Armando Hasudungan

Osmosis 

Forslag til bokliste

Preklinisk (1-3 klasse):

Anatomi: 

 • Gray's Anatomy for Students
 • Thieme Atlas of Anatomy
 • Netter's Atlas of Human Anatomy 
 • Sobotta - Atlas of Human Anatomy
 • Snell Clinical Neuroanatomy

 

Biokjemi: 

 • Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistry
 • Metabolism at a Glance
 • Harper’s Illustrated Biochemistry
 • Marks' Basic Medical Biochemistry

 

Cellebiologi: 

 • Essential Cell Biology

 

Embryologi: 

 • Langman’s Medical Embryology
 • The Developing Human: Clinical Oriented Embryology

 

Fysiologi: 

 • Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology
 • Ganong's Review of Medical Physiology
 • BRS Physiology

 

Genetikk: 

 • Thompson & Thompson Genetics in Medicine

 

Histologi: 

 • diFiore’s Atlas of Histology
 • Junqueira’s Basic Histology

 

Immunologi:

 • Immunology at a Glance
 • Lippincott's Illustrated Reviews Immunology

 

Mikrobiologi: 

 • Lippincott's Illustrated Reviews Microbiology
 • Murray Medical Microbiology,
 • Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple

 

Molekylærbiologi: 

 • Lippincott's Illustrated Reviews Cell and Molecular Biology

 

Patoanatomi: 

 • Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease
 • Harsh Mohan Textbook of Pathology
 • Fundamentals of pathology - patoma (bok og videoforelesninger) 

Klinisk (4-6 året):

EKG: 

 • The Only EKG Book You'll Ever Need
 • ECG Interpretation Made Incredibly Easy
 • Life in the Fastlane (nettside)

 

Farmakologi: 

 • Rang and Dales Pharmacology
 • Basic and Clinical Pharmacology by Katzung
 • Lippincott's Illustrated Reviews Pharmacology
 • Katzung and Trevor's Pharmacology Examination and Board Review

 

Gynekologi og obstetrikk: 

 • Essential Obstetrics and Gynaecology
 • Gynecology by Ten Teachers
 • Obstetrics by Ten Teachers
 • Fundametals of Obstetrics and Gynaecology 

 

Indremedisin:

 • Merck Manual
 • Kumar and Clark Clinical Medicine
 • Harrison's Principles of Internal Medicine
 • Oxford Handbook of Clinical Medicine
 • Herold's Internal Medicine

 

Kirurgi:

 • Essential Surgery
 • Clinical Surgery
 • Oxford Handbook of Clinical Surgery

 

Neurology:

 • Thieme Neurology

 

Pediatri: 

 • Nelson Textbook of Pediatrics
 • Illustrated Textbook of Paediatrics
 • Oxford Handbook of Paediatrics 

Hvilke bøker det lønner seg å bruke kan variere fra sted til sted, så hør gjerne med eldre studenter for tips på ditt studiested. 

UIOs anbefalt litteratur - ta en titt her!