PRESIDENT

Ole Kristian Bratset (24)

 • Master of Arts i historie og politikk fra University of Edinburgh
 • President i ANSA (2016-2017)
 • Leder i ANSA Edinburgh (2014-2015)

 

Ole Kristian har det siste året ledet ANSA med stødig hånd. Han har åpnet for nye innspill til ANSAs politikk, fremmet organisasjonen utad med både profesjonalitet og energi, samt vært en tydelig leder overfor hovedstyret. Motivasjonen hans er ukuelig og arbeidskapasiteten stor. Han involverer seg i alle aspektene rollen hans rommer og tenker helhetlig. Kontinuiteten som et gjenvalg vil bidra til er spesielt positivt i et år med store utskiftninger på kontoret, ikke minst med en fersk generalsekretær. Ole Kristian utvikler seg stadig i rollen som president, og valgkomitéen mener han er godt rustet til å utrette mye for ANSA i det kommende styreåret.

NÅVÆRENDE UTENLANDSSTUDENTER 

Nils Martin Ek (27)

 • Bachelor i Biomedical Sciences fra University of Aberdeen i Skottland
 • Siste året på medisin i Slovakia
 • Landsleder i ANSA Slovakia (2015-2017)

 

Nils Martin er en utadvendt og omgjengelig person som ønsker å jobbe særlig med å skape trygge og inkluderende studentmiljøer. Hans lange fartstid i utlandet, i ANSA og fra mange verv forøvrig gjør ham til en erfaren og konstruktiv bidragsyter. Som medisinstudent kjenner han godt til denne studentgruppens særegne utfordringer, spesielt ifm. autorisasjon, og er opptatt av holdninger til utenlandsk utdanning i Norge.

Tomas Engebretsen (25)

 • Tar en mastergrad i anvendt fysikk ved Institut National des Sciences Appliquées (INSA) med utveksling til Hong Kong kommende semester
 • Landsleder i ANSA Frankrike (2015-2016)
 • Hovedstyremedlem (2016-2017)

 

Tomas er strukturert, punktlig og leverer både kvantitet og kvalitet. Det siste styreåret har han vært engasjert i en rekke utvalg, blant annet i stipendandelsaken, han har jobbet spesielt for utvidelse av lokal aktivitet i ANSA-landene, og ønsker å fortsette dette ved å videreutvikle organisasjonens informasjonsstruktur. Tomas er analytisk og holder seg til det essensielle, men tar også initiativ når det trengs.

Hanna Flood (21)

 • BSc (Hons) Theoretical Physics fra Queen Mary University of London
 • Starter på språkskole i Tyskland til høsten
 • Nestleder i ANSA UK og hovedstyremedlem (2016-2017)

 

Hanna har en enorm arbeidskapasitet og gjennomfører sine prosjekter med nøysomhet. Hun stiller forberedt til styremøter og er en jevn bidragsyter i styret.. Hun er en initiativrik lagspiller som andre stoler på, svært utadvendt, og samtidig inkluderende og ydmyk. Hanna evner å lære av egne og andres erfaringer og trekke sammenhenger for å løse nye problemstillinger. I året som kommer, ønsker hun å styrke kunnskapsnivået i hele organisasjonen.

Ida Marie Blunck Moe (23)

 • Tar en bachelorgrad i International and Global Studies ved University of Sydney
 • Utveksling til McGill University i Montréal, Canada
 • Lokallagsleder ANSA Sydney (2016-2017), samt nestleder ANSA Montréal (2017-)

 

Ida Marie er en aktiv og positiv personlighet, med mange idéer og en evne til å være konkret.  Hun er blant annet opptatt av hvordan ANSA kan profilere seg bedre og hvordan det kan legges til rette for at ANSA-land kan dele gode idéer seg i mellom. Hennes erfaring fra det lokale planet er viktig å ha med inn i et hovedstyre, dessuten representerer hun Australia, et land med mange norske studenter og tidvis særegne utfordringer.

Katinka Oxaas-Straume (23)

 • Fullfører Master i International Maritime Law and Logistics ved Kühne Logistics University i Hamburg i Tyskland
 • Utvekslet det foregående året på Malta
 • Nestleder i ANSA Økonomi, tidligere landsleder i ANSA Tyskland

 

Katinka har erfaring fra ANSA Tyskland og var det foregående året student i Malta. Der var hun såkalt RAV-medlem i ANSA, altså ikke underlagt noe landsstyre, og opparbeidet seg et brennende engasjement for å styrke kommunikasjonen til og aktiviteten for RAV-medlemmene. Katinka er punktlig, nøye og lar ikke tilfeldige omgivelser stoppe henne fra å fullføre. Hun samarbeider godt med andre og er svært tilpasningsdyktig, samtidig uredd for ytre sine egne meninger og står stødig på egne ben.

Erika Vartdal (23)

 • Bachelor i statsvitenskap, jus og internasjonal politikk ved The University of British Columbia i Vancouver
 • Praktikant ved generalkonsulatet i Murmansk
 • Starter en mastergrad i migrasjon og offentlig politikk ved London School of Economics
 • Landsleder ANSA Canada (2014-2015)

 

Erika er en initiativtaker med gjennomføringskraft som elsker en hektisk hverdag. Som landsleder i ANSA Canada stod Erika i spissen for økt aktivitet, bedre bruk av digitale plattformer, og opprettelse av landets første karrieredag. Hennes hjertesak er å jobbe for å bedre utenlandsstudentens informasjonstilgang før og anerkjennelse etter studiene. Hun har god digital formidlingsevne, noe som hun blant annet har opparbeidet seg som landsleder, praktikant i Murmansk, samt som kommunikasjonsrådgiver ved The University of British Columbia.

TIDLIGERE UTENLANDSSTUDENTER

David Guttormsen (36)

 • Førsteammanuensis i Internasjonal Business ved University of Exeter
 • Assistant Professor i International and Cross-Cultural Management ved BI i Oslo fom. August 2017
 • Flere verv i ANSA lokalt og i utvalg (2002-2008), samt tekstforfatter i ANSANytt
 • En rekke andre verv i Norge og i utlandet, bl.a. i forløperen til NSO

 

David er en lovende forsker innen International and Cross-Cultural Management, en ekspertise med stor verdi for ANSA. Han har en lang rekke utenlandsopphold, verv i ANSA og andre organisasjoner bak seg fra da han studerte på 2000-tallet, og har vært Alumni-medlem siden. Hans lange erfaring og uvanlige profil vil bringe et nytt perspektiv inn i hovedstyre, hvilket kan bli spesielt nyttig i et år der det skal arbeides med ANSAs strategi. Han er i tillegg en omgjengelig og lite høytidelig person med god tilpasningsevne.

Peter Alstad Netland (27)

 • Tannlege i Bagn, utdannet fra Ludwig Maximilians Universität i München
 • Landsleder i ANSA Tyskland (2014-2015), samt lokale verv i Sør-Tyskland
 • Hovedstyremedlem (2016-2017)

 

Peter har gjennom det siste året vært en grundig og arbeidsom hovedstyrerepresentant. Han stiller forberedt til møtene, er reflektert og tør å forsvare kontrære standpunkter. Hans erfaring fra hovedstyret og evne til strategisk tenkning vil være et viktig bidrag for neste års styre. Peters empati og jordnærhet gjør ham til en god støttespiller for presidenten, og et inkluderende styremedlem.