President

Hanna Flood (22)

 • Språkskole ved Goethe-Institut Berlin / GLS German Language School Berlin.

 • BSc (Hons) Theoretical Physics fra Queen Mary University of London.

 • Hovedstyremedlem (2016-2018).

 • Økonomiansvarlig og nestleder i ANSA UK.

Hanna har de siste to årene vært en bunnsolid representant i hovedstyret, hvor hennes enorme arbeidskapasitet har kommet godt til syne og imponert hennes kollegaer. Som president vil Hanna være en karismatisk, imøtekommende, arbeidsom og inkluderende leder. Personlig mener hun at rekruttering og inkludering er organisasjonens viktigste fokusområde i året som kommer, noe hun lidenskapelig brenner for å forbedre. Hennes unike evne til å inkludere andre og skape engasjement rundt seg, uten å gå på bekostning av lederrollens seriøsitet og profesjonalitet, synes å være en egenskap som ANSA i aller høyeste grad vil tjene godt på.

Organisasjonens synkende medlemsmasse er, i følge valgkomiteen, unektelig en bekymring som må tas på alvor. Valgkomiteen er trygg på at Hanna som president vil være den rette personen til å håndtere denne utfordringen. Av Hannas mange sterke sider er hennes evne å tilegne seg ny kunnskap potensielt den sterkeste, og det er vanskelig å fremheve noen direkte svakheter ved Hanna. Valgkomiteen er blant annet sikre på at manglende erfaring på den politiske arena er noe som Hanna er mer enn kompetent til å håndtere og tilpasse seg etter. I sum så mener valgkomiteen at Hanna er en samlende og engasjerende leder som kommer til å lede organisasjonen til nye høyder.

TIDLIGERE UTENLANDSSTUDENTER 

Johan Liseth Hansen (25)

 

 • Bachelor i internasjonale relasjoner og samfunnsøkonomi fra Melbourne, Australia, master i internasjonale relasjoner fra Amsterdam, Nederland, samt master i samfunnsøkonomi og økonometri fra Stockholm, Sverige.
 • En rekke verv i ANSA, inkludert i lokallagsstyret ANSA Melbourne, landsleder i ANSA Benelux, utvalgsleder i ANSA Samfunn, og økonomiansvarlig i landsstyret, ANSA Sverige.
 • Har tatt ansvar for tunge, internasjonale arrangementer i ANSA-regi, som et samlet organisasjonskurs for Nord-Europa og ANSA Samfunns årlige paneldebatt 3 år på rad.

Johan har lang erfaring i ANSA, fra både lokallagsstyre, utvalgsstyre og landsstyrer. I tillegg har han erfaring fra både Sverige, Nederland, og Australia. Som person er han samlet og kontrollert, men også en person som ikke er redd for å ta ordet eller å utfordre. Han oppleves som svært pålitelig, detaljorientert og effektiv.

Johan har i løpet av sin studietid fått kjennskap til ANSAs virke i en rekke land, og derfor vil en av hans prioriteringer for ANSA det kommende året være å strømlinjeforme organisasjonskurset ute i landene, slik at alle medlemmer skal ha tilbud om like god innsikt i organisasjonen. Samtidig er IPP (internpolitisk arbeidsprogram) noe som engasjerer Johan.

Fredrik Tombra (27)

 

 

 • Master i Global Communication & International Journalism fra Statsuniversitetet i St. Petersburg og Freie Universität i Berlin.

 • Bachelor i medievitenskap fra UiB, med utveksling til Slovenia og Tyskland.

 • Var med å opprette ANSA Russland, hvor han har vært landsleder siden oppstart i 2017.

  Fredrik fremstår for valgkomiteen som en trygg og kunnskapsrik kandidat til hovedstyrevervet. Han presenterer solide ideer til hvordan ANSA kan jobbe politisk for økt studentmobilitet og viktigheten av å følge opp eksisterende politiske strategier. Valgkomiteen mener at Fredrik spesielt kan bidra godt til å støtte RAV-medlemmer som ønsker å opprette nye ANSA- land, og kan være en ressurs med inngående kunnskap om prosessen rundt dette. Samtidig brenner Fredrik for bredere ANSA-representasjon i utlandet. 

 

Hovedstyret nåværende

Ida Iselin Eriksson (26)

 

 • Praktikant hos EFTA i Brussel fra september.
 • M.A. Internasjonal Utdannelse med masteroppgave om studentmobilitet ved University of Sussex.
 • En rekke tidligere verv i Youth for Understanding.

Ida Iselin har et sterkt engasjement for internasjonalisering av utdanning og god innsikt i utdanningspolitikk. Dette kommer blant annet til uttrykk i hennes valg av studieretning og masteroppgave, og vil være kjærkomment i et år hvor det skal utarbeides en stortingsmelding om utenlandsstudier. Ida Iselin har også omfattende organisatorisk erfaring fra utvekslingsorganisasjonen Youth for Understanding. Hun oppleves som engasjert og tilgjengelig, og hun ikke redd for å ta i et tak eller å ha mange baller i luften.

Hennes bakgrunn og personlige egenskaper, sammen med hennes innsikt i ANSAs arbeid fra sidelinjen, gjør at valgkomiteen anser henne som en svært godt egnet kandidat for hovedstyret.

 

Magnus Lund Røer (26)

 • Påbegynner 6. år som medisinstudent i Warsawa.
 • Tidligere landsleder, web-ansvarlig og styremedlem i ANSA Polen.
 • Tidligere web- og informasjonsansvarlig, samt styremedlem i ANSA Warszawa.

Magnus har etter mange år med ulike verv på lokalt og nasjonalt nivå opparbeidet seg omfattende kunnskap og innsikt i ANSA som organisasjon. På toppen av et sterkt ANSA engasjement er samtidig Magnus også samfunnsengasjert, og beskrives som en jovial og løsningsorientert person med stor arbeidskapasitet. Som medisinstudent har Magnus god kjennskap til utfordringer som er sentrale for en stor andel av ANSAs medlemmer, men har også andre viktige hjertesaker, som for eksempel psykisk helse blant utenlandsstudenter. Med sitt sosiale vesen vil Magnus kunne få en viktig rolle for å sikre et godt og velfungerende hovedstyre.

 Julie Nordmo (24)

 • Bachelor i internasjonale relasjoner fra Universidad Europea de Madrid.
 • Utveksling til Changsha i Kina.
 • Nestleder i ANSA Spania, tidligere vært landsleder i Spania og lokallagsleder i Madrid.

Julie har med sin lange fartstid i ANSA vært med på å løfte ANSA Spania til å bli et aktivt ANSA land med god medlemsvekst, blant annet gjennom opprettelsen av flere lokallag og innlemmelsen av Portugal inn i ANSA Spania. Julie er en dyktig og hardtarbeidende kandidat med gode kommunikasjonsevner, grasrot-engasjement og en detaljorientering hovedstyret vil nyte godt av. I tillegg vil hennes gode innsikt i ANSA som organisasjon være kjærkomment i et ferskt hovedstyre. Valget av en nokså utradisjonell utvekslingsdestinasjon viser også at Julie er uredd, og denne erfaringen har gitt henne nye perspektiver og innsikt som utenlandsstudent som ANSA kan dra nytte av.

 

Eirin Holan (27)

 

 • Medisinstudier (cand.med) ved Riga Stradins University, Latvia.  
 • Aktivt medlem i Ungdom Mot Narkotika, inkludert medlem av landsstyret, 2006-2011.
 • Arrangementansvarlig i ANSA Latvias landsstyre, 2015-2016.
 • Landsleder i ANSA Latvia, 2016-2018.

Eirin har i løpet av tre år i Latvias landsstyre, to av dem som landsleder, utmerket seg som en svært kompetent, hardtarbeidende og omgjengelig person. Hun er en person som ikke er redd for å være tydelig både i form av meninger og forventninger, og som samtidig klarer å fremstå som svært sympatisk og inkluderende. Hennes evner til å utfordre og sette agendaen samtidig som hun engasjerer og inkluderer vil komme hovedstyret til gode i det kommende året. Eirin starter sitt sjette og siste år av medisinstudiet til høsten, og vil være en flott representant for medisinstudentene sentralt i ANSA. Det skal nevnes at hun allerede har skrevet hovedoppgaven for å få bedre tid til et hovedstyreverv.

 Kyrre Berland (23)

 

 • Bachelor of Arts fra Scinces Po i Le Havre, Frankrike.

 • Utvekslingsår på Universitet i Tokyo, Fred- og konfliktstudier.

 • Skal være praktikant ved den norske FN-delegasjonen i Genève.

 Kyrre er en ansvarsfull og reflektert person som har lang fartstid som engasjert og frivillig i en rekke ulike organisasjoner. Til tross for manglende erfaring i ANSA viser Kyrre en enorm forståelse av organisasjonens ansvarsområder, både politisk og organisatorisk. Han reflekterer godt rundt hovedstyrets arbeidsoppgaver og innehar god rolleforståelse av hans eget bidrag inn i hovedstyret. Kyrre har et spesielt engasjement for å tydeliggjøre verdien av utenlandserfaring til norsk næringsliv for å forbedre utenlandsstudenters karrieremuligheter, og at utenlandsstudenter skal ha like muligheter og rettigheter som studenter i Norge. Valgkomiteen mener han har gode personlige og faglige kvaliteter som vil passe godt inn i hovedstyret 18/19.

 Mathias Hanssen Grotli (24)

 

 • Tar en MSc. innen International Business var Aarhus Universitet, Danmark.
 • Utveksling til India høsten 2018 – tilbake i Aarhus januar 2019.

 • Hovedstyret (2017-2018) samt roller som landsleder og økonomiansvarlig i landsstyret i Australia, og økonomiansvarlig i ANSA Melbourne (2013-2016).

 Mathias beskrives som en meget pliktoppfyllende i sitt styreverv foregående år. I styret er ikke Mathias den som tar mest plass, men heller den som kommer med velbegrunnede innspill. Organisasjonsmessig kan Mathias bidra med en enorm kontroll og oversiktsbilde, og vil kunne være en god støttespiller for ny president. Som eneste fra avtroppende hovedstyre som stiller til gjenvalg hviler det ansvar på Mathias skuldre for å videreføre erfaring fra foregående styreperiode. Dette er en oppgave valgkomiteen mener at Mathias vil bekle godt. Mathias ønsker å bidra til at den kommende stortingsmeldingen reflekterer utenlandsstudentenes virkelighet, samtidig som at han har et brennende engasjement for RAV-landene (resten av verden). Valgkomiteen ser for seg at Mathias rolige og kontrollerte karakter vil være betryggende for resten av styret i kommende periode.