ANSAs valgkomité velges av generalforsamlingen og består av fem medlemmer. Fire av medlemmene har erfaring fra sentrale tillitsverv i ANSA, og et medlem er ekstern. Valgkomiteen velger selv sin leder. 

Valgkomiteen 2017/2018 består av:

Leder: 

Thomas Storbakk

Komitémedlemmer:

Kamilla Risanger

Håvard Brittmark

Ragnhild Utne Bekkeheien

Christine Adriane Svendsrud (Ekstern)

Hva gjør valgkomiteen?

Valgkomiteen har som mål å synliggjøre vervene og valgprosessen. Komiteen innstiller én president, åtte hovedstyremedlemmer, et ordførerkollegium og en kontrollkomité. Valgkomiteen innstilles av ANSAs hovedstyret.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen står for gjennomføring av samtlige valg til sentrale tillitsverv under generalforsamlingen. Det vil si at det er valgkomiteen som utlyser valg, tar imot kandidaturer og gjennomfører en prosess for å finne de mest egnede kandidatene til ANSAs sentrale tillitsverv.

Valgkomiteen gjennomfører intervjuer og caseoppgaver i forkant av og under sommerseminaret i slutten av juli, og legger så frem sin innstilling på ANSAs årlige generalforsamling.

Verv du kan stille til

Les mer om hvilke verv du kan stille til på ANSAs generalforsamling.

Alle som er "valgbare" kan stille helt frem til valget på ANSAs generalforsamling, men for å bli vurdert av valgkomiteen må du sende inn CV og motivasjonsbrev senest 12. juni til valg@ansa.no.

Kontakt valgkomiteen

Ønsker du å vite mer om valgprosessen eller nominere kandidater til sentrale tillitsverv, send en e-post til valg@ansa.no