Valgkomiteen søker deg som er interessert, målbevisst og har et brennende engasjement for ANSA. 

ANSAs generalforsamling   velges det åtte personer til hovedstyret, samt ANSAs nye president. Hovedstyret er ANSAs høyeste organ mellom generalforsamlingene, og presidenten er styreleder og øverste tillitsvalgte. 

Vervene i ANSA som velges på Generalforsamling

 1. Hovedstyret
 2. President

1. Hovedstyret

Arbeidsoppgaver

Hovedstyret består av 6 nåværende og 2 tidligere utenlandsstudenter. Disse møtes 6 ganger i året, og som jobber sammen for å ta strategiske avgjørelser for organisasjonen. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for drift, økonomi og politikkutvikling, og det forventes at man er godt forberedt til styremøtene hvor faste og aktuelle punkter tas opp.

En hovedstyrerepresentant er ansvarlig for å følge opp tildelte ANSA-land på godt og vondt, og det rapporteres om landenes virke på hvert hovedstyremøte.

Ønskede Kvalifikasjoner

God struktur og disiplin, med et skarpt øye for detaljer

 • God struktur og disiplin, med et skarpt øye for detaljer
 • Omgjengelig og lett å samarbeide med
 • God økonomisk forståelse
 • Initiativrik og selvgående
 • Kontaktsøkende og tillitsskapende

2. President

Arbeidsoppgaver

Presidenten er både styreleder for hovedstyret og jobber fulltid som leder for organisasjonen. Presidenten har ansvaret for å fremme ANSAs politikk, og er organisasjonens talsperson og ansikt utad. Jobben innebærer dermed mye kontakt med media, myndigheter og andre aktører innen høyere utdanning.

Som president jobber du ved ANSAs kontor i Oslo. Presidenten har derfor også et fulltidsarbeidende sekretariat som bidrar med kompetanse og kontinuitet i arbeidet. Vervet varer i 12,5 måneder og er det eneste vervet i ANSAs tillitsmannsapparat som er betalt. Den nyvalgte presidenten vil de første to ukene overlappe med avtroppende president.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God politisk forståelse og interesse for utdanningspolitikk
 • Organisatorisk erfaring
 • Evne å lede
 • Stor arbeidskapasitet og drivkraft
 • Gode kommunikasjonsevner

3. Andre sentrale verv 

Man kan også velges inn til ANSAs kontrollkomite, ordførerkollegiet, og valgkomite. Les mer om disse vervene og hvordan du kan stille her. 

Prosessen steg for steg

Fristen for å melde sitt kandidatur til valgkomiteen for hovedstyret gikk ut 12. juni kl. 12. 

Det er fortsatt være mulig å stille etter fristen, men du vil ikke bli vurdert av valgkomiteen. Vi anbefaler deg derfor å overholde fristen.

Det kreves gyldig ANSA- medlemskap  for å kunne stille til valg.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om valget, kontakt valgkomiteen på valg@ansa.no

 

Mer informasjon om valget for 19/20 kommer