Vær med på moroa - still til valg i ANSA!

Valgkomiteen søker deg som er interessert, målbevisst og har et brennende engasjement for ANSA. 

Publisert: 19.03.2015 - Oppdatert: 31.10.2016

ANSAs generalforsamling august hvert år velges det åtte personer til hovedstyret, samt ANSAs nye president. Hovedstyret er ANSAs høyeste organ mellom generalforsamlingene, og presidenten er styreleder og øverste tillitsvalgte.

Vervene i ANSA som velges på Generalforsamling

 1. Hovedstyret
 2. President

1. Hovedstyret

 • Er du en som får ting gjort?
 • Ønsker du erfaring fra organisasjonsarbeid?
 • Samarbeider du bra med andre?
 • Er du opptatt av ANSAs studentpolitikk?

Da er Hovedstyret et verv for deg!

Hovedstyret møtes seks ganger i året i Oslo, og deltar på kurs og landsmøter organisert av tillitsvalgte verden over. Hovedstyret tar strategiske avgjørelser for organisasjonen, og har overordnet ansvar for økonomi og politikkutvikling.

Hovedstyret består av:

 • 6 nåværende utenlandsstudenter
 • 2 tidligere utenlandsstudenter

Hovedstyret jobber sammen som et team, og dine evner til å jobbe effektivt sammen med andre vil bli vektlagt.

Dette er ANSAs hovedstyre 2016-2017.

2. President

 • Har du evnen til å motivere og lede andre?
 • Er du resultatorientert?
 • Har du stor arbeidskapasitet?

Still til president i ANSA!

Presidentens oppgaver

 • Presidenten er arbeidende styreleder i tillegg til å være ANSAs talsperson og organisasjonens ansikt utad.
 • Som president jobber du ved ANSAs kontor i Oslo. Presidenten har derfor også et fulltidsarbeidende sekretariat som bidrar med kompetanse og kontinuitet i arbeidet.
 • Vervet varer i 13 måneder og er det eneste vervet i ANSAs tillitsmannsapparat som er betalt.
 • Den nyvalgte presidenten vil den første måneden overlappe med den avtroppende presidenten.
 • Presidenten har ansvar for organisasjonens politiske virksomhet. Dette innebærer mye kontakt med media, myndigheter og andre aktører innen høyere utdanning.

Ole Kristian Bratset er ANSAs president 2016-2017.

Prosessen steg for steg

For å bli valgt til et tillitsverv i ANSA, kreves det gyldig medlemskap i organisasjonen.

Fristen for å melde seg som kandidat til valgkomiteen er 12. juni 2017 kl. 12. Valgkomitéens innstilling blir annonsert 1. august 2017 kl. 12.

Mer informasjon kommer.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om valget, og kontakt valgkomiteen på valg@ansa.no.

ANSAs valgkomité

Les mer om årets valgkomité og deres arbeid.