Det er dessverre slik at vi i økende grad har registrert at boligmarkedene i mange land har utviklet seg til å bli mer utfordrende for internasjonale studenter. Et økende antall utleiere ser sitt snitt til å utnytte sine leietagere, og da særlig internasjonale studenter som ikke alltid er like kjent med sine rettigheter. Vår sosialrådgiver Hanne guider deg i boligutfordringer i utlandet:

Boligutfordringer i utlandet

Hvis du skulle komme i en situasjon hvor du har overensstemmelser med utleier, for eksempel i forhold til leiekontrakten, og hvor noe oppleves som svært urimelig, så vil vi anbefale at du starter opp prosessen på følgende måte:

  1. Sjekk først kontrakten din veldig grundig: Hva nøyaktig står der i forhold til din problemstilling? Hvis du ikke er helt flytende i det lokale språket, få noen til å hjelpe deg med å oversette.
  1. Send en skriftlig henvendelse til utleier. I brevet bør du kort og konsist referere til problemstillingen og/eller punkter i leieavtalen som du mener ikke er overholdt. En slik korrespondanse kan en eventuell advokat referere til på et senere tidspunkt.
  1. Hvis du ikke oppnår noe med denne henvendelsen, bør du søke hjelp fra en tredjepart. I noen land er det egne organisasjoner som veileder i nettopp slike typer saker (f.eks. Citizens Advice Bureau i UK, Irland, Polen, New Zealand, Australia og Tsjekkia, Bureau Sociaal Raadslieden i Nederland osv.). Internasjonalt kontor på universitetet vil sikkert kjenne til en slik organisasjon hvis det eksisterer en i ditt studieland. Internasjonalt kontor eller boligkontoret på universitetet kan også ofte hjelpe deg med saken din.  Det kan i tillegg være nyttig å ta kontakt med Forbruker Europa i Norge, da de kan kjenne til bransjeorganisasjoner rettet mot leiemarkedet i det landet du studerer.

Juridisk bistand

De som best kan bistå med å forklare dine rettigheter i sin helhet, er selvsagt advokater innen bolig- og leierett. Det å innhente advokatbistand kan være kostbart, og det er derfor gjerne ved større pengekrav overfor utleier at det er aktuelt. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med kun et brev fra en advokat for utleier kommer deg i møte. Norske ambassader i studielandet kan ofte tipse om advokatkontorer. I mange land finnes det også organisasjoner tilsvarende Fri Rettshjelp som kan gi deg råd helt kostnadsfritt.

Ting å huske på før du leier en bolig

  • Husk alltid skriftlig kontrakt/avtale og les alt godt gjennom før du skriver under!
  • Ikke lei boliger over nettet - sørg for at du får sett boligen før du skriver under på en avtale!


Har du videre spørsmål om klage eller trenger råd i klageprosessen?
Ta kontakt med ANSAs rådgivere på raadgivere@ansa.no

Nyttige linker for leie av bolig i utlandet

Australia

Citizens Advice Western Australia

Danmark

LIND Advokataktieselskab: lind@lindlaw.dk  (Send mail med ditt ANSA medlemsnummer)

Irland

Citizens Information

Nederland

Bureau Sociaal Raadslieden

MO Groep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

New Zealand

Citizens Advice Bureau

Polen

Citizens Advice Bureau

Romania

Citizens Advice Bureau Romania

Storbritannia

Citizens Advice Bureau England

Citizens Advice Bureau Scotland

Citizen Advice Nord-Irland

Legal Aid (England)

Scottish Legal Aid Board (SLAB)

Northern Ireland Legal Services Commission

Tsjekkia

Asociace Občanských Poraden (likt Citizens Advice)

 

Bannerfoto: pathdoc/Shutterstock.com