Å reise ut og forlate familie, venner og trygge forhold i Norge kan for noen bli en svært tøff erfaring. Dette kan virke enda tøffere i ustabile perioder hvor krig, terror og andre uroligheter kommer enda nærmere inn på hverdagen vår. Når du føler du ikke har tilstrekkelig kontroll over egen tilværelse kan det være nødvendig å prate med noen, og da kan kanskje ANSA være til hjelp.

Vi har en sosialrådgiver i Oslo som er tilgjengelig for deg, enten du bare vil snakke med noen eller du har konkrete spørsmål om ett eller annet. Vi har også et tett, livssynsnøytralt samarbeid med studentprestene i Sjømannskirken, som har lang erfaring og er veldig proffe på både beredskapsarbeid og konfidensielle samtaler. Studentprestene har bred erfaring med problemfylte situasjoner og fungerer som nøytrale omsorgspersoner og samtalepartnere for studenter. De kan som oftest også besøke deg på studiestedet dersom du har behov for det. Terskelen for å ta kontakt med både sosialrådgiver og/eller studentprestene er veldig lav; ikke ta kontakt kun ved store katastrofer, men også om du - eller noen du kjenner - skulle få det litt tøft i hverdagen.

Noen ganger kan en samtale med en nøytral tredjepart være det eneste som trengs, mens det andre ganger kan være behov for mer profesjonell hjelp i form av et profesjonelt hjelpeapparat. Som studentenes interesseorganisasjon kan ANSA hjelpe deg med å finne frem til dette i studielandet ditt, ta bare kontakt med sosialrådgiveren vår så vil hun prøve å hjelpe. Sosialrådgiver kan også kontaktes hvis har utfordringer på lærestedet ditt, boligproblemer, helseforsikringsspørsmål eller andre små og store utfordringer.

Norske studentprester i utlandet (som kan kontaktes 24/7):

  • Bjørn Olav Bø (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Sveits, Italia og Spania, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike, Latvia, Romania og Ungarn) tlf. (+47) 95 05 06 84   
  • Kristoffer Lønning Tørressen (Australia og New Zealand) tlf. (+61) 421 356 501
  • Ingrid Ims (Storbritannia og Irland) tlf. (+44) 79 5194 5280   
  • Elisa Stokka (USA, Canada og Mexico) tlf. (+1) 646 291 9739

Sosialrådgiveren i ANSA kan kontaktes på raadgiver@ansa.no eller på telefon + 47 22 47 76 04 ( man-fre) for konfidensiell rådgivning.