Med medlemmer på 1200 læresteder i 90 land vil du kunne treffe oss uansett hvor du reiser for å studere. Trenger du allikevel noen andre å prate med under studietiden stiller vi med rådgivning og støtte.

Bestill time for veiledning her!

ANSAs sosialveileder tilbyr samtaler (etter avtale) for alle våre medlemmer - enten på telefon eller Skype. Hvis vi sammen kommer frem til at du trenger videre oppfølging, kan vi veilede og gi informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å finne rette instans. Vi samarbeider blant annet med en online psykologtjeneste. 

Bestill time for en uforpliktende samtale med en sosialveileder hvis du sliter med noe av dette:

 • Følelsesmessige vansker (ensomhet, hjemlengsel, mobbing, rasisme, relasjonsproblemer, rusproblemer, bekymring/engstelse, stress, sorgreaksjoner, lav selvfølelse, depresensjon, andre psykiske lidelser/symptomplager)

 • Studierelaterte utfordringer (studieavbrudd, manglende motivasjon, problemer med å strukturere hverdagen, problemer med studieprogresjon, konsentrasjonsvansker, perfeksjonsisme og prestasjonsangst, stressmestring)

 • Annet (trygderettigheter, folketrygden, helseforsikring, utfordringer med leiebolig, problemer relatert til lærersted. 

Bestill time for veiledning her!

Hvis du sliter med noe annet kan du kanskje finnes svaret nedenfor.

Agenter (Studieformidlere)

ANSAs etiske retningslinjer ønsker å sikre at agentene opptrer med respekt, ansvar og integritet og at de gir tilstrekkelig og redelig informasjon til de som ønsker å studere i utlandet. ANSAs etiske retningslinjer for leverandører av studier og skolegang i utlandet revideres årlig, og ble sist revidert og oppdatert i september 2017.

ANSAs godkjente agenter for studieåret 2017-2018 er følgende:

- Bjørknes Høyskole

- Kilroy

- SONOR/Interstudies

- EEC

- Across the Pond

- Agder Vitenskapsakademi

- GoStudy

- Education Link

- STS Study Abroad

- Kulturstudier

- Language Abroad

- Kulturakademiet

- American College of Norway

- Projects Abroad

- College Scholarships USA

- Studier i Utlandet

- SIOC

- EF Education First

Hvis du opplever utfordringer med en av aktørene fra listen ovenfor, så anbefaler vi deg først å rette en klage direkte til agenten. De skal alle ha gode rutiner for behandling av klager. Hvis du opplever en utilfredsstillende behandling av din klagesak kan du ta kontakt med vår sosialveileder.

Bolig

Viktig å huske på før du leier en bolig i utlandet

 • Husk alltid å få en skriftlig kontrakt/avtale og les ALT godt før du skriver under!

 • Ikke lei boliger over internett - sørg for at du får sett boligen med egne øyne før du skriver under på en bindende avtale!

 • Sjekk alltid at du har en oppsigelsestid og ikke binder deg for eksempel ett helt år fremover (i tilfelle nød/krise-situasjoner oppstår)

 • Sørg for å sjekke at depositumet blir innbetalt til en «sikret» depositumskonto – sjekk på forhånd opp regelverket i ditt studieland rundt nettopp dette.

Hvordan finne bolig i studielandet?

Les Bo-og leve-guiden til det landet du skal studere i på www.ansa.no. I de fleste av disse guidene kan du finne lokal informasjon om hvordan du kan finne deg en bolig i det studielandet/ studiebyen du skal reise til eller allerede befinner deg:

Bo og leve i Danmark       
Bo og leve i Canada                  
Bo og leve i Frankrike        
Bo og leve i Irland            
Bo og leve i Japan                          
Bo og leve i Kina
Bo og leve i NZ                 
Bo og leve i Polen                       
Bo og leve i Russland       
Bo og leve i Singapore      
Boligguide for Spania                    
Bo og leve i Slovakia 
Bo og leve i Sveits           
Boligguide for Storbritannia     
Bo og leve i Sverige (Malmø/Lund)                               
Bo og leve i Sverige (Stockholm)      
Bo og leve i Sør-Afrika    
Bo og leve i Tyskland               
Bo og leve i USA

Boligproblemer 

Sliter du med leieboligen din på studiestedet? Konflikt med utleier eller problemer med å få tilbake depositumet? Du kan finne mange gode råd og tips i denne artikkelen om utfordringer med leieboliger

Her kan du finne en oversikt over rettigheter som leietaker i alle EU/EØS-land + Japan

 

Nyttige hjelpeinstanser i noen ANSA-land

AUSTRALIA

Western Australia: http://www.cabwa.com.au/index.php   Gratis veiledning og mekling ved boligproblemer

Queensland: http://tenantsqld.org.au/about-tuq/   Rettshjelp for leietakere

The Gold Coast: http://www.advicebureau.org.au/  Community Legal Centre & Advice Bureau

DANMARK

Som medlem av ANSA kan du få gratis juridisk rådgivning og hjelp dersom du skulle støte på problemer som leietaker i Danmark i forhold til utleier. Les mer om ANSAs samarbeid med LIND Advokataktieselskab (pdf).

STORBRITANNIA

Finn ditt nærmeste Citizens Advice Bureau (CAB) her. De kan gi gratis veiledning og råd når det kommer til bl.a. boligtvister.

NEDERLAND

For gratis, uavhengig, juridisk rådgivning om bl.a. boligspørsmål over hele Nederland, ta kontakt med Het Juridische Loket

POLEN

Hvis du har boligutfordringer i Polen, kan du ta kontakt med en gratis, rådgivende tjeneste som heter BPO (Biur Porad Obywatelskich). Sjekk på disse nettsidene om det finnes et kontor der hvor du studerer.

TSJEKKIA

Association of Citizens Advice

Address: Sabinova 3, 130 00 Praha 3 22 23

Telephone: +420 284 019 220

www.obcanskeporadny.cz

Folkeregistrering og visum

Vi anbefaler ikke at norske studenter med støtte fra den norske Lånekassen melder seg ut av det norske folkeregisteret, melder flytting hos Skatteetaten, eller folkeregistrerer seg i studielandet sitt. Hvis du gjør dette så kan du risikere å bli betraktet som utvandret fra Norge og miste alle dine trygderettigheter.  

Det du heller bør gjøre, er å melde fra om en midlertidig endring av din postadresse gjennom www.posten.no. Til Posten kan du gjerne også melde inn en utenlandsk adresse for å få posten din videresendt. Din norske, folkeregistrerte adresse kan være enten hos dine foreldre (eller annen familie) eller hos andre nære relasjoner i Norge.

Det finnes imidlertid noen unntak til denne anbefalingen, og det gjelder da spesielt studenter i Norden.

Norden

Hvis du skal studere i et annet nordisk land er det som regel et krav at du må folkeregistrere deg i studielandet. Hvis dette kreves (som f.eks. i Sverige og Danmark), så må du gjøre dette. Men som norsk statsborger med støtte fra den norske Lånekassen, regnes allikevel Norge som ditt hovedinntektsland, og du skal derfor fortsatt beholde medlemskapet ditt i den norske folketrygden.

Les om medlemskap i Folketrygden på NAV sine hjemmesider. (2.15.2 Studenter i EU/EØS-området)

Hvis du støter på problemer i forbindelse med dette, eller har blitt meldt ut av den norske Folketrygden tidligere, så må du gjøre følgende:

 • Få en bekreftelse på at du er medlem i trygdesystemet i ditt studieland

 • Få en bekreftelse fra Lånekassen på at du finansieres av dem for dine studier                            

 • Sende inn dette, sammen med en søknad om innmelding i den norske Folketrygden, til NAV Scanning, Pb.1407, 0109 Oslo.

Hvis de gjør dette, så skal du få aktivert ditt medlemskap i den norske Folketrygden, samtidig som du vil beholde din danske / svenske folkeregistrering. (I Danmark vil du også kunne beholde ditt CPR-nummer).

For ytterligere spørsmål rundt dette så er det kun NAV Kontaktsenter Internasjonalt som kan hjelpe deg videre. Ta kontakt med dem på +47 21 07 37 00 mellom kl. 08.00–15.30.

Visum

Ved spørsmål som gjelder visum -bestillinger eller visum-problemer, så har dessverre ikke ANSA kompetanse til å hjelpe deg. Vi råder deg til å ta kontakt med ambassaden til det landet som det gjelder (hvis du er i Norge), eller den norske ambassaden eller konsulatet i nærheten av der du studerer. Finn den nærmeste utenriksstasjonen på https://www.norway.no/

Forsikring

For alle forsikrings-relaterte spørsmål, ta direkte kontakt med ANSA Forsikring på tlf: 23 11 33 15 | E-post: forsikring@ansa.no  Les mer om ANSAs Studentforsikring på www.ansa.no/forsikring Der kan du også bestille forsikringen direkte.

Godkjenning

Når du er ferdig med din grad fra utlandet, kan du kontakte NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) for å få en godkjenning av graden din. Les mer om godkjenning her.  Du kan søke om godkjenning her

 

Hvis du ønsker å arbeide innenfor et av disse yrkene, må du få en autorisasjon/godkjenning. NOKUT er assistansesenter i Norge for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner som er regulert av direktiv 2005/36/EF. De gir informasjon om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i Norge.

 Kontaktinformasjon til NOKUT

Telefon: + 47 21 02 18 00

E-post: utland@nokut.no

Besøksadresse:

Drammensveien 288, Oslo

Turbovurderinger

NOKUT har to turbovurderinger. Den ene henvender seg til arbeidsgivere som har jobbsøkere eller allerede ansatte med utenlandsk høyere utdanning. Den andre henvender seg til universitetene og høyskolene som trenger hjelp til vurdering av søkeres utenlandske høyere utdanning i forbindelse med Phd.-opptak.

Vurderingen gjennomføres innen fem virkedager og er gratis. Les mer om dette på NOKUT sine sider

Helsehjelp

Trenger du en lege, tannlege eller et sykehus lokalt der du studerer?  
Prøv dette:                                                                                                                                    

 • Du kan gjerne ta kontakt med en av ANSAs tillitsvalgte på ditt studiested - her kan du søke opp hvem som sitter i ANSAs lokallagsstyre ved nettopp ditt studiested til enhver tid. De har lokalkunnskapen og vet ofte om de lokale forholdene, også når det kommer til å finne lokal helsehjelp. Husk at alle ANSAs tillitsvalgte har underskrevet en taushetsplikterklæring!

 • Sjekk ut nettsidene til den amerikanske ambassaden i studielandet ditt (hvis den finnes) Under U.S. Citizen Services finn Local resources, deretter velger du Medical Assistance. Her finner du ofte et godt utvalg av forskjellige typer leger /sykehus som alle skal snakke noe engelsk.  Merk at de ikke kan anbefale en lege eller et sykehus, de gir kun en oversikt over hva som finnes av akseptabel engelsk-språklige tilbud.

 • Gå til Internasjonalt Kontor ved ditt studiested. De fleste studie steder har ett eller annet tilbud til internasjonale studenter. Her kan de som oftest gi deg råd om hvor du kan finne nærmeste legekontor eller tannlege. Noen læresteder er også tilknyttet et legesenter lokalt eller har en lege på campus noen dager i uken som du kan benytte deg av.

Bo-og leveguidene til hvert enkelt ANSA-land har også informasjon om helsetjenester lokalt i landet og om hvordan du kan gå frem. www.ansa.no/understudiene/land

Må jeg betale for helsetjenestene?

Hvis du mottar støtte fra Lånekassen, beholder du vanligvis medlemskapet ditt i den norske Folketrygden, og du skal kunne benytte deg av det offentlige helsetilbudet i det landet hvor du studerer, på lik linje med de lokale innbyggerne. Det finnes i midlertidig noen unntak, og du er avhengig av et gyldig medlemskap i den norske Folketrygden for at helsetrygdekortet skal være gyldig. Vær spesielt obs hvis du f.eks. tar deg lønnet arbeid i studielandet.

Helsehjelp innenfor EU/EØS

Les mer om dine rettigheter hvis du studerer innenfor EU/EØS. Som dokumentasjon på retten til helsetjenester innenfor Europa, bør du ha med deg Europeisk Helsetrygdkort. Helsetrygdkortet utstedes av HELFO, og du kan bestille det hos HELFO (helsenorge.no)

Helsehjelp i Norden

Hvis du skal studere i et annet nordisk land er det som regel et krav at du må folkeregistrere deg i studielandet. Hvis dette kreves (som f.eks. i Sverige og Danmark), så må du gjøre dette. Men som norsk statsborger med støtte fra den norske Lånekassen, regnes allikevel Norge som ditt hovedinntekts-land, og du skal derfor fortsatt beholde medlemskapet ditt i den norske folketrygden. Dette gir deg helserettigheter på lik linje med andre nordiske borgere i det landet hvor du bor og studerer.

Helsehjelp utenfor EU/EØS

Les mer om dine rettigheter hvis du studerer utenfor EU/EØS
For studenter i USA gjelder en egen avtale rundt helsehjelp gjennom HELFOs samarbeidsavtale med amerikanske Equain 

Frivillig medlemskap
Dersom du blir medlem i studielandets trygdeordning så er du ikke lenger medlem i den norske Folketrygden, siden du kun kan være medlem i en trygdeordning om gangen. Du må da søke om frivillig medlemskap i den norske Folketrygden. Det er ikke noen garanti på at du vil få dette innvilget, spesielt ikke hvis du får tilgang på god helsehjelp gjennom den trygdeordningen du allerede er tilknyttet.

Klageveiledning

Hvis du er misfornøyd med ditt lærested og ønsker å klage på dem, bør du først ta en titt gjennom disse punktene:

 • Ta først opp saken muntlig så raskt som mulig med læreren eller skolens administrasjon. Vær konkret i forhold til hva det er du er misfornøyd med, for eksempel mangel på undervisning, tilgang til læremateriell, praksisplasser eller mangel på veiledning. Registrer også når og med hvem du tar opp problemet med. Før gjerne logg.

 • Sjekk ut skolenes reglement, evt. din kontrakt og om skolen har en klagenemnd.

 • Klag skriftlig dersom du fremdeles er misfornøyd etter å ha diskutert saken med skolen. Hvis det er flere som har det samme problemet som deg kan det være nyttig og gå sammen om å klage.

 • I forkant av klagen kan du også høre med andre organisasjoner som for eksempel Fri rettshjelp i landet, jusstudenter som tilbyr gratis rettshjelp, studentorganisasjoner tilknyttet universitetet e.l. I noen land eksisterer det også nasjonale organisasjoner som ivaretar spesifikt internasjonale studenter. Men følg alltid skolens klageprosess før du kontakter noen andre instanser!

 • Hvis du søkte dette universitetet gjennom en agent bør du også ta kontakt med dem for råd og veiledning innen en skriftlig klage sendes inn. De kan kanskje hjelpe.

 Det er lett å være etterpå-klok, så forsøk å gjøre noe av arbeidet på forhånd:

 • Ta forhåndsregler når du inngår avtale med et universitet i utlandet.

 • Lag en mappe hvor du oppbevarer alle relevante dokumenter som for eksempel reklamemateriell fra skolen, informasjon om undervisningstilbud, skole kontrakten, kvitteringer for innbetalte skolepenger, brevkorrespondanse med skolen, regler for å konte, regler ved kontraktsbrudd, oppsigelsesfrister, skolens reglement i sin helhet og regler for økning av skolepengene ved et nytt studieår.

 • Sørg alltid for at du overholder tidsfrister, for eksempel frist for å sende inn en oppsigelse til skolen for å slippe å betale for neste semester eller neste skoleår. Dersom du skal si opp avtalen med universitetet, bør du gjøre dette skriftlig. Sørg for at du får en skriftlig bekreftelse på at du har sagt opp plassen.

Lånekassen og andre stipender

Lånekassen

Hvis du har spørsmål om studiestøtte, skolepenger, stipender, valutaendringer, skattespørsmål osv. anbefaler vi deg å ta direkte kontakt med Lånekassen, eller se om du finner det du leter etter på en av følgende sider:

Lånekassen krav og vilkår for støtte

Hva gjør du hvis studiesituasjonen din endres?

Hvor mye kan du tjene uten å påvirke studiestøtten?

Les mer på lanekassen.no. 

Andre stipender

Hvis du er på utkikk etter passende stipender for å supplere pengene fra Lånekassen, så anbefaler vi å aller først sjekke ut ANSA sine egen side om stipender her 

Stipend- og legathåndboken utgis revidert hvert år, og den er veldig omfattende. Men selv om du finner en del av stipendene på nettsiden, så må du må kjøpe papir-utgaven for å kunne søke på stipendene.

For øvrig så anbefales du å registrere deg hos http://www.norge.legater.nu/

Psykolog

Hvis du sliter med psykiske helseutfordringer og ønsker å snakke med en norskspråklig psykolog, så har ANSA et samarbeid med Lifekeys online psykologtjeneste.

Dette er en online-tjeneste, og alt du trenger å gjøre er å bestille en time på nett og få tilsendt en sikker lenke fra psykologen. Psykologsamtalen foregår deretter som en privat videokonferanse mellom deg og psykologen til en avtalt tid.

MEDLEMSTILBUD! ANSA tilbyr nå i samarbeid med Lifekeys et tilbud hvor du som medlem i ANSA kan få den første samtalen med psykolog helt gratis for å prøve ut om dette er et tilbud som passer for deg. Hva du må gjøre for å benytte deg av dette tilbudet:

 1. Bestill time hos sosialveileder i ANSA. Bestill time her

 2. Etter din samtale med sosialveileder, vil du bli henvist videre til psykologtjenesten (ved behov)

 3. Du vil få tilsendt en epost av Lifekeys for bestilling av time.

For ytterligere timebestillinger etter den første, gratis timen, så får alle ANSA-medlemmer 10% avslag på ordinær pris.

Studieavbrudd

Det er som oftest en ulempe å avslutte et studium midtveis i et semester, da du kan miste studiepoeng hvis du ikke fullfører. I tillegg kan det påvirke omgjøringen din av lån til stipend hvis du ikke avslutter et fag ordentlig. Unntaket er hvis du er syk og kvalifiserer for Lånekassens sykestipend

Har du allerede mottatt støtte fra Lånekassen? I så fall rådes du til å ikke bruke noe av disse pengene, men å tilbakebetale til Lånekassen så fort som mulig.

Du må nok regne med at Lånekassen vil ønske å vite når du kan begynne tilbakebetalingen eller hva dine fremtidige planer er. Hvis du skal begynne å studere igjen innen kort tid så vil de nok ta hensyn til dette. Hvis du ikke fortsetter å studere, men heller begynner å jobbe med en gang, så vil Lånekassen ønske at du starter tilbakebetalingen så fort du starter å tjene penger.

Hvis du derimot velger å fullføre det nåværende skoleåret ditt ved studiestedet, så vil du ha full opparbeidelse av studiepoeng for ett år, du vil få lånet ditt omgjort til stipend (dersom du består alle eksamener) og du vil lettere kunne få godskrevet studiet på et senere tidspunkt.

Lånekassen har egne regler for hva du må gjøre hvis du avbryter et studium, les mer om dette her

Du kan også søke om betalingsutsettelse opp til 36 ganger.

Du kan be om rentefritak hvis du har lav lønn, er arbeidsledig e.l.

Vår erfaring med dette er at så fremt man kommuniserer sine planer med Lånekassen, og forteller dem hva man skal gjøre, så er de som regel veldig greie å ha med å gjøre.

Kontakt Lånekassen mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00 på (+ 47) 21 49 60 00