Med medlemmer på 1200 læresteder i 90 land vil du kunne treffe oss uansett hvor du reiser for å studere. Trenger du noen å prate med under studietiden stiller vi med rådgivning og støtte.

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer du måtte møte i din studiehverdag i utlandet. 

Hva kan vi i ANSA hjelpe deg med?

Studierelaterte utfordringer: Manglende motivasjon, problemer med studieprogresjon, konsentrasjonsvansker, stressmestring, osv.

Følelsesmessige utfordringer: Ensomhet, hjemlengsel, mobbing, engstelse, sorg, rasisme, relasjonsproblemer osv.

Helsemessige utfordringer: Helseforsikring/refusjon, studieavbrudd, sykestipend, folketrygderettigheter osv.

Boligproblemer: Utleie/tvister/kontrakter

Økonomiske utfordringer: Studiestøtte/Lånekassen, skolepenger, NAV, valutaendringer osv.

Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet og også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

NB! Sosialrådgiverkontoret er stengt inntil videre. 

Trenger du hjelp eller bare noen å prate med, ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Bereskapssamarbeid med Sjømannskirken

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester
Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA òg en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner 
Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instans.

Ofte stilte spørsmål

 

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk i utlandet?

Hvis du mottar støtte fra Lånekassen, beholder du som oftest automatisk medlemskapet ditt i den norske Folketrygden, og du skal kunne benytte deg av det offentlige helsetilbudet i det landet hvor du studerer. Det finnes i midlertidig noen unntak:

Hvilke tips kan ANSA gi i forbindelse med leie av bolig i utlandet?

Hvis du skulle komme i en situasjon hvor du har uoverensstemmelser med utleier (for eksempel i forhold til leiekontrakten eller depositum), bør du først prøve å løse problemet direkte med utleieren før du eventuelt søker videre hjelp.

Hvis du ikke kommer noen vei, kan du vurdere å få hjelp fra en tredjepart. Internasjonalt kontor eller boligkontoret ved lærestedet ditt kan som oftest være behjelpelig med å finne en slik hjelpeinstans.

Viktig å huske på før du leier en bolig i utlandet

  • Husk alltid skriftlig kontrakt/avtale og les alt godt gjennom før du skriver under!

  • Ikke lei boliger over internett - sørg for at du får sett boligen før du skriver under på en avtale!

  • Sjekk alltid at du har en oppsigelsestid og ikke binder deg for eksempelvis ett helt år fremover (i tilfelle nød/krise-situasjoner oppstår)

  • Sørg for å sjekke at depositumet blir innbetalt til en «sikret» depositumskonto – sjekk på forhånd opp regelverket i ditt studieland rundt nettopp dette.

ANSA kan hjelpe deg

Ved spørsmål om leie av bolig / kontrakter eller lignende, ta kontakt med vår sosialrådgiver på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04.

Behov for juridisk rådgivning?

Har du blitt utsatt for en straffbar handling, eller er du selv anklaget for en, råder vi deg til å ta kontakt med din nærmeste ambassade eller utenriksstasjon. 

Rettshjelp

Undersøk om du kan få hjelp via internasjonalt kontor på universitetet ditt. Mange universiteter kan tilby juridisk rådgivning. I noen land finnes det også en tjeneste som tilsvarer fri rettshjelp, hvor du kan få dekket advokatbistand helt eller delvis av staten. 

Rettshjelpsforsikring

ANSA studentforsikring kan i noen tilfeller gi deg rettshjelp. Skulle du bli involvert i en rettssak under ditt opphold eller under reiser i studietiden, kan omkostningene dine bli dekket. Dette gjelder ikke for straffesaker. For mer informasjon om rettshjelpsforsikring, ta kontakt med ANSAs studentforsikring på forsikring@ansa.no eller telefon (+47) 23 11 33 15.

Uregelmessigheter ved ditt lærested?

Dersom du mistenker og/eller oppdager uregelmessigheter ved ditt lærested som autorisasjonsmyndigheter og/eller politiet bør gjøres oppmerksom på ber vi om at du sender tips om dette til: