trygghet og hjelp i utlandet

Med medlemmer på 1200 læresteder i 90 land vil du kunne treffe oss uansett hvor du reiser for å studere. Trenger du noen å prate med under studietiden stiller vi med rådgivning og støtte.

Publisert: 01.07.2014 - Oppdatert: 17.10.2016

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer du måtte møte i din studiehverdag i utlandet. 

Hva kan vi i ANSA hjelpe deg med?

Studierelaterte utfordringer: Manglende motivasjon, problemer med studieprogresjon, konsentrasjonsvansker, stressmestring, osv.

Følelsesmessige utfordringer: Ensomhet, hjemlengsel, mobbing, engstelse, sorg, rasisme, relasjonsproblemer osv.

Helsemessige utfordringer: Helseforsikring/refusjon, studieavbrudd, sykestipend, folketrygderettigheter osv.

Boligproblemer: Utleie/tvister/kontrakter

Økonomiske utfordringer: Studiestøtte/Lånekassen, skolepenger, NAV, valutaendringer osv.

Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet og også hjemme i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Trenger du hjelp eller bare noen å prate med, ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Bereskapssamarbeid med Sjømannskirken

ANSA har et beredskapssamarbeid med Sjømannskirken og deres fem studentprester. Studentprestene er spredt over hele verden, og sammen med ANSA bidrar de til å gjøre hverdagen til norske utenlandsstudenter enda litt bedre. 

Ofte stilte spørsmål

 

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk i utlandet?

Hvis du mottar støtte fra Lånekassen, beholder du som oftest automatisk medlemskapet ditt i den norske Folketrygden, og du skal kunne benytte deg av det offentlige helsetilbudet i det landet hvor du studerer. Det finnes i midlertidig noen unntak:

Hvilke tips kan ANSA gi i forbindelse med leie av bolig i utlandet?

Hvis du skulle komme i en situasjon hvor du har uoverensstemmelser med utleier (for eksempel i forhold til leiekontrakten eller depositum), bør du først prøve å løse problemet direkte med utleieren før du eventuelt søker videre hjelp.

Hvis du ikke kommer noen vei, kan du vurdere å få hjelp fra en tredjepart. Internasjonalt kontor eller boligkontoret ved lærestedet ditt kan som oftest være behjelpelig med å finne en slik hjelpeinstans.

Viktig å huske på før du leier en bolig i utlandet

  • Husk alltid skriftlig kontrakt/avtale og les alt godt gjennom før du skriver under!

  • Ikke lei boliger over internett - sørg for at du får sett boligen før du skriver under på en avtale!

  • Sjekk alltid at du har en oppsigelsestid og ikke binder deg for eksempelvis ett helt år fremover (i tilfelle nød/krise-situasjoner oppstår)

  • Sørg for å sjekke at depositumet blir innbetalt til en «sikret» depositumskonto – sjekk på forhånd opp regelverket i ditt studieland rundt nettopp dette.

ANSA kan hjelpe deg

Ved spørsmål om leie av bolig / kontrakter eller lignende, ta kontakt med vår sosialrådgiver på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04.

Behov for juridisk rådgivning?

Har du blitt utsatt for en straffbar handling, eller er du selv anklaget for en, råder vi deg til å ta kontakt med din nærmeste ambassade eller utenriksstasjon. 

Rettshjelp

Undersøk om du kan få hjelp via internasjonalt kontor på universitetet ditt. Mange universiteter kan tilby juridisk rådgivning. I noen land finnes det også en tjeneste som tilsvarer fri rettshjelp, hvor du kan få dekket advokatbistand helt eller delvis av staten. 

Rettshjelpsforsikring

ANSA studentforsikring kan i noen tilfeller gi deg rettshjelp. Skulle du bli involvert i en rettssak under ditt opphold eller under reiser i studietiden, kan omkostningene dine bli dekket. Dette gjelder ikke for straffesaker. For mer informasjon om rettshjelpsforsikring, ta kontakt med ANSAs studentforsikring på ansa@aig.no eller telefon (+47) 22 00 20 20.

Uregelmessigheter ved ditt lærested?

Dersom du mistenker og/eller oppdager uregelmessigheter ved ditt lærested som autorisasjonsmyndigheter og/eller politiet bør gjøres oppmerksom på ber vi om at du sender tips om dette til: