Her ligger filer relatert til den organisatoriske virksomheten i ANSA UK, inkludert referater fra landsmøtet og overlappingsmøtet, statutter, landsstyrets arbeidsprogram, samt referater fra landsstyrets styremøter. 

 

Referater fra landsstyrets styremøter 2017/2018: 

 

Referater fra landsstyrets styremøter 2016/2017: 

 

Dokumentene er moderert for å ivareta personopplysninger. Ved spørsmål kan landsleder kontaktes på landsleder.uk@ansa.no.

Arrangementer i UK

Se flere arrangementer