Velkommen til ANSA Cambridge - et av de nyeste lokallagene! Mer info om byen og universitetene kommer snart. Følg oss gjerne på Facebook ved @ansacambridge for mer informasjon!

Styrets kontaktinformasjon

E-post: cambridge@ansa.no.

Lokallagsleder

Heidi Solberg Økland

Økonomiansvarlig

Øyvind L. Borthne

Styremedlem

Astrid Berge

Styremedlem

Leiv D. Storesletten

Bannerfoto: Howard Chalkley

Følg ANSA Cambridge på Facebook!

Arrangementer i UK

Se flere arrangementer