Landsstyret i ANSA Singapore består av: landsleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig, markedsansvarlig og prosjektansvarlig. Disse er ansvarlige for ANSA Singapore for ett år av gangen og velges på landsmøtet som holdes årlig. 

Kontaktinformasjon

For generelle henvendelser kontakt singapore@ansa.no

Landsleder

Linn Kristin Pettersen

landsleder.singapore@ansa.no

Økonomiansvarlig

Andreas Selvig Ødegård

okonomi.singapore@ansa.no

Informasjonsansvarlig

Mina Grimstad Karlsen

info.singapore@ansa.no

Markedsansvarlig

Kine-Marthe Garmannslund

marked.singapore@ansa.no 

Prosjektansvarlig

Vera Idadatter Kringstad

prosjekt.singapore@ansa.no