FrANSA er ANSA Frankrikes eget magasin, av, for og mes ANSA-studenter. FrANSA kommer ut to ganger i året. Her skrives det om studenthverdagen i Frankrike og andre arrangementer.

Redaktoren i årets FrANSA er Ole-Magnus Høiback. 
Han kan kontaktes på 

Neste nummer av FrANSA kommer ut 17. mai 2018!