ANSA Canada består, av og jobber for norske utenlandsstudenter i Canada. Vi ønsker at du skal få en best mulig studietid i Canada. Vi har kontaktpersoner (KP'er) på de ulike studieplassene rundt omkring i Canada som du kan ta kontakt med om du måtte lure på noe, og i tillegg til dette er landsstyret mer en gjerne villige til å hjelpe deg.

Årlige arrangementer

ANSA Canada holder flere årlige arrangementer .

Skoleåret 2016-2017 arrangeres:

  • KICK OFF'16: 16-17 september i Montréal og 23-25 September i Vancouver
  • Juleavslutning: Montréal & Vancouver. 
  • Landsmøte: Mars

ANSA Canadas landsmøte i Whistler.


Lokallag i Canada

ANSA Canada følger også opp to lokallag som har ansvar for den lokale aktiviteten for norske studenter i deres området. De arrangerer mange morsomme og mindre arrangementer månedlig:

ANSA Montreal
ANSA Vancouver

Les om de ulike universitetene i Canada her. Vi har samlet en eksklusiv mini-guide med infromasjon og erfaringer fra tidligere studenter!

Blogginnlegg fra ANSA Canada

Stift nye bekjentskap og kontakter

Ved å være medlem i ANSA får du muligheten til å bli kjent med norske studenter over hele Canada - og også resten av verden, og du får tilgang på mange medlemsgoder tilpasset deg som utenlandsstudent. 

Samarbeid med andre ANSA-land

Vi samarbeider også med andre ANSA-land og lokallag, blant annet har vi flere avtaler med ANSA USA og enkelte av deres lokallag som gir våre medlemmer muligheter til å delta på arrangementer slik som WinterGames til gode priser.

Ved behov for hjelp i utlandet

ANSA har en kvalifisert sosialrådgiver som hjelper og veileder norske utenlandsstudenter i ulike situasjoner – både små og store utfordringer en student måtte møte i sin studenthverdag i utlandet. Vi tilbyr samtaler, veiledning, informasjon om rettigheter og eventuelt hjelp til å komme i kontakt med det øvrige helse- og støtteapparatet i studielandet, samt i Norge.

Kontakt ANSAs sosialrådgiver

Ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver, Hanne, enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren har taushetsplikt og er selvsagt en helt gratis tjeneste.

Beredskapstjeneste og kontakt med sjømannskirkene

ANSA har en beredskapsplan for kriser som oppstår i utlandet som både dekker enkelthendelser og kriser av større omfang. ANSA skal sørge for at hendelser blir ivaretatt, enten av oss eller av andre instanser. 

Gjennom beredskapsplanen samarbeider vi med andre tunge instanser som Sjømannskirken og deres fem ambulerende studentprester
Utenriksdepartementet (UD)utenriksstasjoner og studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Større kriser i utlandet

Ved større kriser i utlandet har ANSA en koordinerende rolle. Vi sørger for at det nødvendige hjelpeapparatet blir aktivert og bistår med konkret informasjon. Etter selve hendelsen kan det også oppstå en del praktiske problemstillinger som vi også ønsker å bistå de involverte med.

Beredskapstelefon

Dersom du opplever en krise kan du ringe vår samarbeidspartner
 Sjømannskirken på deres beredskapstelefon (+47) 951 19 181 (døgnbemanning), evt. ring ANSA på (+47) 906 51 156. Vi kan alle bistå med råd og veiledning og sette deg i kontakt med riktige instanser.

Studentprest, Elisa Stokka

ANSA Canada samarbeider med Studentprest, Elisa Stokka, som bor i New York, USA. Hun har ansvar for norske studenter i Nord-Amerika (USA, Canada og Mexico). Elisa har taushetsplikt og setter gjerne opp skype-møter eller reiser til ditt studiested dersom du har behov for det. Elisa er med på alle de største nasjonale arrangementene i regi av ANSA Canada slik at du skal føle deg komfortabel med å ta kontakt med henne dersom du måtte ønske det. 

Elisa kan nås på:
Telefon: +1 646-291-9739
Skype: elisa.stokka1
E-post: elisa.stokka@sjomannskirken.no 

Lik henne også på Facebook!

Kontakt ANSA Canada

Studerer du eller ønsker du å komme i kontakt med andre norske studenter i Canada eller har spørsmål om ANSA i Canada, ta kontakt med oss i landsstyret til ANSA Canada  så vil vi hjelpe så mye vi kan.

Du kan også sende e-post til canada@ansa.no.

ANSA Canada på Sosiale Medier

På Facebooksiden til ANSA Canada kan du holde deg løpende oppdatert på det som skjer for ANSAs medlemmer i Canada og komme i kontakt med andre norske studenter.

Du kan også holde deg oppdatert på hverdagen vår gjennom Instagram: @ansacanada eller lokallagene våre @ansamontreal eller @ansavancouver. 

Vi er også å finne på Twitter @ANSA_Canada!