Landsstyret til ANSA Benelux består av landsleder, nestleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig, arrangementsansvarlig og redaktør av Nederlandertaleren. Disse er ansvarlige for ANSA Benelux for ett år av gangen og velges på landsmøtet som holdes årlig.

Kontaktinformasjon

For generelle henvendelser kan benytt: benelux@ansa.no

Landsleder

Arwin Khoshnewiszadeh

landsleder.benelux@ansa.no

Nestleder

Magnus Hofstad

nestleder.benelux@ansa.no

Økonomiansvarlig

Sophie Selstad

okonomi.benelux@ansa.no

Informasjonsansvarlig

Lars Hausvik Laurent

info.benelux@ansa.no

Arrangementansvarlig

Renathe Bekkeli Etterlid

Redaktør Nederlandertaleren

Petra Karlsen Stangvik

redaktor.benelux@ansa.no

 Dokumenter fra landsmøtet 2018

ANSA Benelux Referat Landsmøtet 2018.docx

ANSA Benelux Internpolitisk program 2018-19.docx

ANSA Benelux Arbeidsprogram 2018-19.docx

ANSA Benelux Statutter 2018-19.docx