Hvis du holder av siste helgen i juli kan du bli med på ANSAs viktigste arrangement i året. På generalforsamlingen møter du engasjerte ANSA-medlemmer og du kan være med på å bestemme ANSAs fremtid.

I år som i fjor – og i alle år siden 1956 – holder ANSA generalforsamling. Alle ANSA-medlemmer er hjertelig velkomne til å delta. Generalforsamlingen er ANSAs øverste organ, her bestemmes hvilken retning organisasjonen skal føres videre.

ANSAs generalforsamling vil i sin helhet bli avholdt på Hotel Q33 på Økern i Oslo den 26.-28. juli. Generalforsamlingen vil inkludere politisk og organisatorisk workshop i forkant av møtet, gjennomføring av selve generalforsamlingen, bankett og overnatting hele helgen. Alt på ett og samme sted

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til: jorgen.andersen@ansa.no.

Tid og sted

Dato: 26.-28. juli

Sted: Hotel Q33 , Oslo

Registrering skjer på hotellet mellom klokken 11-12 fredag 26. juli. Deltakere som ikke ankommer innenfor registertingstiden bes melde fra om dette i rimelig tid før generalforsamlingen. Avreisetidspunk kommer. 

Hvem kan delta?

På generalforsamlingen har alle betalende ANSA-medlemmer møte- og talerett. Det betyr at du kan ta med deg dine erfaringer som utenlandsstudent og være med på å påvirke organisasjonens virke og hvilke politiske saker ANSA skal kjempe for fremover. Det er kun innmelde delegater som får dekket kost og losji for møtet. 

Påmeldingsfrist: TBA 

Delegatplasser

Hvert ANSA-land med landsstyrer stiller med et visst antall delegater som også har stemmerett på generalforsamlingen. Delegater med stemmerett oppnevnes av ANSA-landenes landsmøte eller landsstyre og reguleres av paragraf 14 i ANSAs statutter. Delegatantall for ANSA-land er basert på antall medlemmer i landet. Informasjon om delegatplasser sendes til landsstyrene tidlig 2019. 

Øvrige land – land med medlemmer der det ikke finnes ANSA landsstyrer – har tilgang på til sammen elleve delegatplasser. Hvis du ønsker å representere øvrige land kan du melde din interesse her. 

Still til valg på ANSAs generalforsamling

Generalforsamlingen velger ANSAs sentralt tillitsvalgte. Dette omfatter ANSAs hovedstyre og president, valgkomite, ordførerkollegium, kontrollkomite og ordenskollegium. 

Ønsker du å stille, eller kjenner du noen som kunne passet for et sentralt verv?

Les alt om de ulike vervene, valgprosessen og hvordan du kan stille til valg her. 

Statuttendringsforslag

Du kan lese hovedstyrets forslag til statuttendringer under dokumenter lengre ned på siden. 

Nominér kandidater til Vaganten

På generalforsamling vil ANSAs æresutmerkelse Vaganten bli utdelt til personer som har gjort en spesielt god innsats for ANSA og fremmet organisasjonens virke. Utdeling av Vaganten vil finne sted på banketten lørdag kveld. Fristen for å melde kandidater kommer. 

GF-guiden

For å gjøre det litt enklere for deg som er ny å forstå hva GF er og hvordan GF fungerer har vi satt sammen en guide som forhåpentligvis kan hjelpe! Den inneholder også info som er praktisk for deg som skal delta. Her kan du lese fjorårets GF-guide 

Guide til ANSAs generalforsamling 

Dokumenter for GF19

Her legges dokumenter for ANSA generalforsamling 2019 ut. 

Dokumenter fra GF18

Under finner du forslag til dagsorden, referat fra forrige GF, ANSAs kjernedokumenter og strategier. Vi minner om at generalforsamlingen er papirløs, og at vi derfor oppfordrer alle som har mulighet til å benytte seg av privat pc/nettbrett eller lignende for sakspapirer under møtet. 

Lurer du på hva som skjer på Generalforsamlingen? Hvem Gissur er? Hvordan man stemmer på statuttendringer? Når lunsjen blir servert? Du finner svaret på disse spørsmålene og mange flere i "Din ultimate GF-guide". 

Referat 2018

Spørsmål/informasjon

Har du spørsmål om ANSAs generalforsamling, send e-post til Jørgen Andersen