På ANSAs karrieredag 2017 skal det avholdes CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter. Kurset er spesialdesignet for norske medisinstudenter i utlandet.

I år vil Yngre legers leder og visepresident i Legeforeningen Christer Mjåset holde kurset.

Dette gir deg som studerer medisin - enten du går første året eller er på slutten av studieløpet, en unik mulighet til å stå bedre rustet når du en gang i fremtiden skal søke turnus. 

Christer Mjåseter en norsk lege og forfatter. Han er spesialist i nevrokirurgi og har en forskerstilling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Meld deg på karrieredagen her 

 

Foto: Solveig Bakken