På ANSAs karrieredag 2018 stiller ANSA medisin med eget program for medisinstudenter fra klokken 13-16!

I år vil Yngre legers nestleder Kristin Kornelia Utne holde CV-kurs! I tillegg kommer Øystein Rognerud (kirurg og tidligere utenlandsstudent) og det blir innlegg fra Leger uten grenser!

Dette gir deg som studerer medisin - enten du går første året eller er på slutten av studieløpet, en unik mulighet til å stå bedre rustet når du en gang i fremtiden skal søke turnus. 

image.png

Meld deg på karrieredagen her!

 

Foto: Solveig Bakken