Visste du at CV-en vanligvis er det første dokumentet arbeidsgiver ser på? Det er derfor utrolig viktig å ha en god CV. Vi har bedt Econas CV-veileder Kristine Bjerke om å dele sine beste CV-tips.

Det første og viktigste er at CV-en gir et ryddig og riktig inntrykk av din bakgrunn og kompetanse. Det vil si at den har utfyllende informasjon under «arbeidserfaring», «utdanning» og «nøkkelkvalifikasjoner», og at den er tilpasset og utformet slik at du fremhever det som er relevant for stillingen. Alt som står i CVen skal være beviselig og faktabasert, motivasjon skal spares til søknadsbrevet.

Tilpass CV-en

Det viktigste ved en CV er at den er skreddersydd for den stillingen man ønsker å søke på. Det er svært viktig å legge vekt på det som er vesentlig for stillingen og at man tar bort det som ikke er aktuelt. Arbeidsgiver bruker meget kort tid på CV-gjennomgang og det er derfor viktig at det er lett å finne det mest sentrale. Se hvilke begreper arbeidsgiver bruker for å beskrive ønskede kvalifikasjoner og se om din bakgrunn kan beskrives med de samme ordene.

Fremhev utdanning

Som nyutdannet er utdannelsen det viktigste på CV-en. Dette skal derfor fremheves og ta størst plass på CV-en. I tillegg til å gi en ryddig fremstilling av utdanningsløpet ditt bør du ta med spesialiseringer, valgfag og større oppgaver. Innholdet i masteroppgaven kan for eksempel si noe om din spisskompetanse og interesse som er relevant for stillingen. Det kan også være lurt å legge ved en forklaring av vitnemålet, slik at arbeidsgiver enkelt forstår hva som har vært innholdet i graden din.

Lag et ryddig format

Husk alltid å skrive opp både måneder og årstall. Det gir arbeidsgiver et mer detaljert bilde av din arbeids- og utdanningsbakgrunn. Dette er også med på å unngå såkalte «hull» i CV-en. Dersom du har større eller mindre hull i CV-en er det viktig å forklare årsaken til dette, eller beskrive kort hva du har drevet med i det aktuelle tidsrommet.

Det er viktig å bruke samme format gjennom hele dokumentet, slik at det er enkelt for arbeidsgiver å lese. Husk også at alle punktene skal føres i omvendt kronologisk rekkefølge, altså med det nyeste først.

Profesjonelt bilde

Det er delte meninger om hvorvidt man bør ha bilde på CV-en, men det har blitt mer vanlig de siste årene. Dersom du velger å ha bilde på CV-en bør dette være profesjonelt og enkelt. Huskeregel: velg et bilde som fremstiller deg slik du ønsker å fremstå på et intervju. Fest- og feriebilder er altså ingen god idé.

Ta med interesser

Det er også anbefalt å oppgi fritidsinteresser, kurs, sertifiseringer, språk og eventuell datakunnskap. Igjen, fyll på med informasjon som kan være relevant for stillingen du ønsker å søke på og som bidrar til å beskrive deg som person. Verv og deltidsstillinger kan, i tillegg til relevant erfaring, også si noe om din arbeidskapasitet og om du er vant med ansvar.

Lengde og språk

Det er ulike regler for hvor lang en CV skal være avhengig av hvilket land du søker jobb i. I Norge er det helt ok å bruke to sider, men du bør ikke overstige dette. Hvis du er usikker på retningslinjene der du skal søke bør du spørre om råd før du sender inn CV-en. En god regel er å bruke samme språk i CV og søknadsbrev som i stillingsannonsen hvis ikke annet er oppgitt.

Referanser

I slutten av CV-en anbefales det å skrive at «referanser oppgis ved forespørsel». Det samme gjelder attester og vitnemål om ikke annet er oppgitt i utlysningsteksten.

Om Econa

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. De jobber for å tydeliggjøre økonomifagenes betydning i samfunnet.

ANSA/Econa

Gjennom ANSAs avtale med Econa kan du som er student på bachelornivå være gratis medlem i Econa så lenge du er betalende medlem i ANSA. Er du student på masternivå kan du være gratis medlem i den ene organisasjonen så lenge du er betalende medlem av den andre.

Les mer om dobbeltmedlemskap i ANSA/Econa.

Har du dobbeltmedlemskap i ANSA og Econa, kan du få tilbakemeldinger på CV og søknad per e-post og på karrieredagen i Oslo!