Revisjons- og rådgivningsselskapet PwC deltar på ANSAs karrieredag i Oslo. PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere. 

Om PWC

PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere, og leverer et bredt spekter av profesjonelle tjenester gjennom 180 000 medarbeidere i 158 land. Dette drar vi stor nytte av ved våre kontorer i Norge. Med nesten 1700 ansatte ved 36 kontorer, er vi i dag en av landets ledende leverandører av tjenester innen revisjon og rådgivning. Tjenestene fra PwC i Norge omfatter revisjon og relatert rådgivning, herunder bistand innen verifikasjon, styrings- og omstillingsprosesser, i tillegg til transaksjonsstøtte og finansiell rådgivning. Skatte- og avgiftsrådgivning, selskapsrett og transaksjonsstøtte leveres av Advokatfirmaet PwC.

Jobbmuligheter hos PWC

- Internship: Ja, Summer Internship
- Thesis: Ja, PwC Scholarship
- Fulltidsjobb: Ja
- PwC Challenge, søknadsfrist på våren
- PwC Experience, søknadsfrist på våren 

Egenskaper PWC ser etter hos jobbsøkere

PwC er et stort kompetansehus, og vi søker deg som motiveres av tanken på å fortsette å lære etter studiene dine. Du må kunne vise til faglig dyktighet og god teoretisk forståelse i økonomiske fag. Utover det vurderer vi engasjerte studenter med ulike bakgrunner, og ser på mangfold som et konkurransefortrinn. Gode analytiske egenskaper og forretningsforståelse er viktig, samt evnen til å sette seg inn i komplekse problemstillinger på kort tid. PwC er avhengig av tillit hos kundene våre, derfor er gode relasjonsegenskaper viktig. Sist, men ikke minst, må du kommunisere godt på både norsk og engelsk. Vi ønsker fortrinnsvis minimum 3-5 års relevant utdannelse. Opphold i utlandet er positivt.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for studentene
Kontaktperson: Pernille Granhaug
Telefon: +47 95 26 02 30
E-mail: pernille.granhaug@no.pwc.com
Kontaktperson: Anne Ismar
Telefon: +47 95 26 02 33
E-mail: anne.ismar@no.pwc.com

Nettside

http://karriere.pwc.no/

 

Foto: Solveig Bakken