Leger Uten Grenser deltar på ANSAs karrieredag i Oslo. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød.  

Vi hjelper de som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, og uansett hvorfor.  Leger Uten Grenser har prosjekter i over 65 land og yter medisinsk nødhjelp i konfliktområder, under epidemier og sykdomsutbrudd, etter naturkatastrofer, og i situasjoner hvor mennesker ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester.

Ved siden av den direkte medisinske hjelpen, varsler Leger Uten Grenser om de overgrep og den utilstrekkelige nødhjelpsrespons vi ofte er vitne til i felt. Dette gjør vi for å rette verdens oppmerksomhet mot noen av verdens glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.

Feltarbeider i Leger Uten Grenser

Tekniske fag (ingeniører, mekanikere, elektrikere, vann- og sanitæreksperter, snekkere, arkitekter, IT)Antropologer
Farmasøyter
Fysioterapeuter
Innkjøp, forsyning, distribusjon, transport, lagerstyring
Jordmødre
Bioingeniører
Ledelse/prosjektstyring
Leger og spesialistleger
Personal/HR-administrasjon
Psykologer
Regnskap
Epidemiologer
Sykepleiere og spesialsykepleiere

www.legerutengrenser.no/Jobb-for-oss/Kan-du-bli-feltarbeider

Nettside

www.legerutengrenser.no

 

Foto: Solveig Bakken