styret i ansa alumni

Både medlemmer og styret i ANSA Alumni består av personer som har studert i utlandet. Ta gjerne kontakt med noen av oss.

Publisert: 23.06.2014 - Oppdatert: 23.01.2017


Styret (nederst f.h:) Øyvind, Maren, Martine, Peter. (Øverst f.h.:) Georg, Mari, Fredrik N, Fredrik H.

Kontaktinformasjon

For generelle henvendelser benytt alumni@ansa.no

Leder

Martine Cecilie Vik
Tlf.: 95 22 37 95
E-post: martine.cecilie@gmail.com

Styremedlemmer

Øyvind Johnsen (Nestleder og økonomiansvarlig)
Fredrik Ødegård Nilsen (Mentorprogrammet)
Iris Kvaestad (Mentorprogrammet)
Peter Stray-Røding (Kommunikasjon)
Mari Erdal (Faglig/Sosialt ansvarlig)
Georg Oftedal (Faglig/Sosialt ansvarlig)
Maren Sandø

Varamedlemmer

Fredrik Hoel
Tor J. Bergbye

---

Lokallagsleder ANSA Alumni Stavanger

Eirik Holdø

Tlf.:  476 31 954

---