Mentorprogrammet i regi av ANSA Alumni er en unik mulighet for å få karriereveiledning og oppfølging av en erfaren og kompetent mentor.

Mentorprogrammet er et tilbud for alle ANSA-medlemmer - enten du er i ferd med å avslutte studiene og har mindre enn ett år igjen, eller som så vidt har kommet i gang med karrieren og har arbeidet i opptil to år.

I mentorprogrammet vil du bli satt sammen med en gruppe med fire til seks motiverte personer som er i en lignende situasjon som deg selv. Gruppene vil bli satt sammen på bakgrunn av like interesser, og mentorene vil være en ressurssterk fagperson innen feltet med lengre erfaring fra yrkeslivet. 

Målet er å tilby deg en arena for å diskutere faglige, karrieremessige og personlige temaer, få innspill fra en erfaren mentor, og å møte nye interessante personer. En unik mulighet for deg som er eller har vært utenlandsstudent!

Tidspunkt for samlinger og hvordan disse blir gjennomført vil bli planlagt i samråd med mentor og resten av mentorgruppen i etterkant av søknadsfristen. Erfaringsmessig foregår flere av samlingene via Skype da ikke alle holder til i samme by.

Mentorgruppene Ledelse, IT & Ingeniør, og Employer branding & Rekruttering hadde oppstart 19. desember 2017 etter ANSAs karrieredag.  

 

Fristen for å søke seg inn på Mentorprogrammet gikk ut 1. november 2017. Nytt opptak kommer våren 2018.

SPØRSMÅL?

Her finner du info om våre mentorerHar du spørsmål kan du ta kontakt med oss på email: alumni@ansa.no.