Mentorprogrammet

Mentorprogrammet i regi av ANSA Alumni er en unik mulighet for å få karriereveiledning og oppfølging av en erfaren og kompetent mentor. Meld deg på innen 15. mai og få en kick-start på karrieren din!

Publisert: 13.11.2015 - Oppdatert: 05.05.2017

Mentorprogrammet er et tilbud for alle ANSA-medlemmer - enten du er i ferd med å avslutte studiene og har mindre enn ett år igjen, eller som så vidt har kommet i gang med karrieren og har arbeidet i opptil to år.

I mentorprogrammet vil du bli satt sammen med en gruppe med fem motiverte personer som er i en lignende situasjon som deg selv. Gruppene vil bli satt sammen på bakgrunn av like interesser, og mentorene vil være en ressurssterk fagperson innen feltet med lengre erfaring fra yrkeslivet.

Målet er å tilby deg en arena for å diskutere faglige, karrieremessige og personlige temaer, få innspill fra en erfaren mentor, og å møte nye interessante personer. En unik mulighet for deg som er eller har vært utenlandsstudent!

Tidspunkt for samlinger og hvordan disse blir gjennomført vil bli planlagt i samråd med mentor og resten av mentorgruppen i etterkant av søknadsfristen. Erfaringsmessig foregår flere av samlingene via Skype da ikke alle holder til i samme by.

I denne runden av mentorprogrammet tilbyr vi plasser i følgende faggrupper:

  • International business
  • Internasjonal politikk/utviklingspolitikk
  • Kapitalmarked, bank og finans

Interessert?

Søknadsfrist 15. mai.

Søk om plass på mentorprogrammet her!

CV sendes på epost til alumni@ansa.no innen samme frist for at vi skal kunne behandle søknaden. 

Årets mentorer 

Hans Holter-Sørensen  

ANSA President 1990-1991
Partner og seniorkonsulent Taplow Consulting 

Mentorprofil:

Hans er siviløkonom, med utdannelse fra B.I. og University of Massachusetts, og har erfaring fra stillinger innen økonomi, markedsføring og ledelse. Hans har vært konsulent innen HR og rekruttering siden 1997, og vært leder av Taplow Consulting Norge fra 2004. Han har også flere styreverv og er CEO i The Taplow Group. 

Iselin Hebbert Haukaas 

Rådgiver Utenriksdepartementet 
Har tidligere sittet i ANSAs Hovedstyre

Mentorprofil  

Iselin har jobbet snart åtte år i UD og har vært stasjonert ved ambassaden i Kabul og den norske FN-delegasjonen i New York. I Kabul hadde hun ansvar for politisk rapportering og arbeidet knyttet til styrking av det sivile samfunnet. Ved FN-delegasjonen var hun Norges representant i 3. komité (menneskerettigheter) samt hadde ansvar for å følge arbeidet i Sikkerhetsrådet, spesielt hva gjaldt konfliktene i Midtøsten. Hun returnerte til Oslo i fjor høst og er for tiden saksbehandler på Syria i Midtøstenseksjonen. Før hun begynte i UD arbeidet hun for Røde Kors i Kenya, Misjonsalliansen i Ecuador samt for FN og OSSE i Afghanistan. Hun har vært praktikant ved den norske ambassaden i Washington, DC, ved FNs Irak-team i New York og for tenketanken Center for American Progress. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap fra LSE og mastergrad i internasjonal politikk fra Georgetown University.  

"Som mentor kan jeg være en samtalepartner om karrierespørsmål for studenter som er interessert i internasjonal politikk. Jeg kan by på mine erfaringer fra de ulike institusjonene jeg har jobbet for samt gi tips og råd om hva man bør tenke på hvis man er i startfasen av et karriereløp innen dette fagfeltet."

Truls Birkeland 

ANSA President 1998-1999. 
Managing Director, Corporate & Investment Banking i Nordea

Mentorprofil  

Truls jobber som ansvarlig for forretningsområdet Financial Institutions Group («FIG») i Nordea Norge, og sitter i en nordisk ledergruppe for FIG, i en divisjon av storkundeområdet i Nordea som heter Corporate and Investment Banking. Dette omfatter banker, kapitalforvaltere, pensjonsfond, meglerhus, forsikringsselskaper og andre kunder i finansiell sektor; og omfatter hele bankens spekter av produkter og tjenester.

Truls har bransjeerfaring fra råvareindustri, næringseiendom, regulatorisk tilsyn, bank, aksjemarked og renter/valuta, og har blant annet tidligere jobbet for flere norske meglerhus innen Corporate Finance som rådgiver og tilrettelegger; på aksje- og listing-avdelingen til Oslo Børs; og for tre forskjellige børsnoterte selskaper, da i ulike finans- og IR-roller.

Han har byttet bransje flere ganger, og har opplevd både jobbskifte som følge av headhunting og nye muligheter, men også som følge av nedleggelse og oppsigelse, og har mye erfaring med profesjonell og karrieremessig reorientering.

Har studert i Newcastle (UK), Business Management (1998), etter tre år i Forsvaret. Var landsleder i ANSA UK, og senere president i ANSA (98-99). Har tatt diverse executive-programmer i regi av London Business School og University of Columbia (NYC) samt interne Nordea-programmer innen Coaching og lederutvikling. Har jobbet i Nordea siden 2010, og var inntil høsten 2016 leder for Nordeas London-kontor og virksomhet i UK. 

Som mentor kan Truls tilby:

  • Perspektiver på karrieremessige veivalg og faglig/personlig utvikling, herunder verdien av breddekompetanse og rolle/bransjebytte som langsiktig strategi, og hvordan man bør ha et bevisst forhold til sin egen karrieremessige risikoappetitt 
  • Personlig coaching rundt temaet indre motivasjon; om kontinuerlig læring som sentral motivasjonsfaktor, og råd om hvordan man kan hente verdi ut av enhver erfaring, også de som ikke er positive 
  • Erfaring fra innsiden på flere sider av bordet i finansmarkedet (børsnotert selskap, bank, megler, tilsyn), og råd om veivalg basert på den enkeltes profil og preferanser   

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på email: alumni@ansa.no.