Mentorprogrammet i regi av ANSA Alumni er en unik mulighet for å få karriereveiledning og oppfølging av en erfaren og kompetent mentor.

Hva?

Mentorprogrammet er et tilbud til alle ANSA-medlemmer som enten går siste året på utdanningen sin, eller som har få års arbeidserfaring. Ordningen er gratis, og krever engasjement fra deg som mentee. Som deltaker i Mentorprogrammet, vil du bli med i en faggruppe på opptil seks personer, ledet av en mentor. Flere av våre mentorer er tidligere ANSA-medlemmer, og leder grupper innen fagområder de har lang yrkeserfaring fra.

Hvorfor?

Målet er å tilby deg en arena for å diskutere faglige, karrieremessige og personlige temaer, få innspill fra en erfaren mentor, og utvide ditt profesjonelle nettverk - med andre ord en unik mulighet for deg som er eller tidligere har vært utenlandsstudent!

Hvordan?

Mentorgruppene blir satt sammen på bakgrunn av studier/jobb og like interesser. Viktigst er det at du som mentee uttrykker motivasjon til å bidra i gruppa, og viser nysgjerrighet på de andre. Ettersom våre mentorer holder til i Oslo, er det ønskelig at mentee-ene har mulighet til å delta på minst ett møte i hovedstaden. Dersom dette ikke skulle være mulig, ordner man møter på nett.

Tidspunkt for samlingene og hvordan disse blir gjennomført vil bli planlagt i samråd med mentor og resten av mentorgruppa på det første møtet. Erfaringsmessig legges det opp til fire samlinger i året.

Våren 2018 tilbyr vi plasser i gruppene Ledelse, Ingeniør, Employer branding og rekruttering, Internasjonal politikk og utvikling, Internasjonal business, Kapital og finans, og Psykologi. Første møte blir holdt i forbindelse med ANSAs karrierearrangement 21. juni 2018. 

Les mer om våre mentorer.

Hvordan søke?

Søknad og CV sendes til alumni@ansa.no. Merk e-posten med “Søknad Mentorprogrammet”.

Søknaden skal ikke være lenger enn en A4-side, og skal ha med følgende punkter:

  1. Hvilken Mentorgruppe ønsker du å delta i?

  2. Hvorfor ønsker du å melde deg på Mentorprogrammet?

  3. Hvilke forventninger har du til Mentorprogrammet?

  4. Hva kan du bidra med i en mentorgruppe?

  5. Det er ønskelig at du oppgir ditt (tidligere) ANSA-medlemsnummer. Er du usikker, ta kontakt med ANSA medlemsservice.

SØKNADSFRIST: Onsdag 2. mai 2018.

 

SPØRSMÅL?

Her finner du info om våre mentorer. Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: alumni@ansa.no.