Vi i ANSA Alumni inviterer til sosialt hygge og pubkveld hver andre onsdag i måneden. Se mer info på Facebook/LinkedIn. Velkommen!

After work pubkveldene er en uformell møteplass den andre onsdagen hver måned. Noen spiser et måltid mat mens andre tar seg en brus eller en øl. Fellesnevneren er hyggelig prat der nye og gamle medlemmer møtes.