Planlegger du å ta studier i utlandet? Da er det lurt å starte planleggingen i god tid, særlig når det gjelder tilrettelegging av studiene ved ditt nye lærested.

Start tidlig

Det er viktig at du informerer om ditt tilretteleggingsbehov tidlig i prosessen til de som bistår deg, slik at det er tid til å finne frem til gode løsninger i samarbeid med lærestedet som skal ta imot deg som student. Kontakt studieveilederen din og besøk Internasjonalt kontor eller internasjonalt ansvarlig på lærestedet ditt (hvis du allerede er tilknyttet et norsk lærested).

Hvis du planlegger å ta en hel grad i utlandet, og dermed ikke er tilknyttet et norsk studiested, kan det være lurt å ta kontakt med det utenlandske lærestedet tidlig i søknadsprosessen. Her kan også sosialrådgiver i ANSA være behjelpelig med å finne frem til den rette personen å snakke med.

Vær åpen

Det kan være vanskelig å være åpen om sin funksjonsnedsettelse. Det finnes en veileder om åpenhet som kan være til hjelp for deg. Veilederen er laget av AHEAD (Association for Higher Education Access and Disability). Disclosure-guidelines/veileder kan være til hjelp for deg.

NAV

Har du ytelser fra NAV? Kontakt i så fall NAV kontroll for å avklare hvordan studier i utlandet virker inn på dine rettigheter til ytelser fra folketrygden. Du finner også mer informasjon på NAVs nettsider eller ved å ta kontakt med NAV kontroll på telefon 21 07 37 00.

Når det gjelder brukerstyrt personlig assistent er det kommunene som har plikt til å tilby personlig assistanse og som fatter vedtak. Det er ulik praksis i hvilken grad kommunene tilstår støtte til brukerstyrt personlig assistanse under studier i utlandet. Det er svært viktig at du tar kontakt med din kommune for mer informasjon tidlig i planleggingsprosessen.

Valg av studieland og lærested

Hvor vil du studere? Det er viktig at du tidlig gjør deg kjent med hvilke læresteder utenlands som kan være aktuelle for deg, og, hvis du skal på utveksling, hvilke land/universiteter ditt norske lærested har avtaler med.

Dette vil gjøre hele søknadsprosessen enklere, gi flere stipendmuligheter samt bedre tilgang til råd og veiledning.

Det kan også være lurt å bruke litt tid på å finne ut om kulturelle forhold, holdninger og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne. En god start er å lese erfaringsrapporter fra andre studenter som har vært i det landet du planlegger å dra til:

Oversikt over tilrettelegging på læresteder 2017 (pdf)

 

Mapability – side med oversikt over fremkommelighet og tilrettelegging i ulike bygninger

Intervju med Sander: Hvordan er utveksling i Tyskland med nedsatt funksjonsevne?

Utdanning i utlandet: For alle!

Informasjonsbrosjyre for unge funksjonshemmede som ønsker å studere i utlandet

Finansiering av tilrettelegging

Lånekassen ekstrastipend

Lånekassens ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan som hovedregel beholdes også under utvekslingsopphold i utlandet - uansett studiested (også ved dysleksi). Det er viktig at du tidlig i prosessen tar kontakt med Lånekassen for mer informasjon om hva du må gjøre for å beholde ekstrastipendet under utenlandsoppholdet.

Les mer om Lånekassens ekstrastipend.

Tilretteleggingsstipend i Europa: Erasmus+

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ har forpliktet seg til å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Nesten alle norske læresteder deltar i Erasmus+.

Studenter med tilretteleggingsbehov som drar på Erasmus+-opphold i Europa, kan ha rett på Erasmus+ tilleggsstipend. Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter ved funksjonsnedsettelser, kroniske sykdommer eller andre tilretteleggingsbehov (ved for eksempel dysleksi). Du må legge fram legeerklæring som del av søknaden.

Les mer om Erasmus+ tilretteleggingsbehov.

Legater og stiftelser

Det er i tillegg mange ulike legater og stiftelser som yter ulike stipender. Selv om det ikke er spesifisert at stipendet er rettet mot studenter med nedsatt funksjonsevne/behov for tilrettelegging eller gjelder studier i utlandet, anbefaler vi at du i søknaden i tillegg beskriver eventuelle ekstrakostnader du har som følge av funksjonsnedsettelsen, samt behov for tilrettelegging. På SiUs stipendbase får du en god oversikt over mulige stipender.

Stiftelsen Sofies Minde  yter et særskilt stipend til studenter med bevegelseshemming som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet. Søknadsfrist er 15. september årlig for det kommende studieåret.

Legathåndboken  har en mengde forskjellige stipender/legater – hvorav noen er spesifisert for studenter med ulike utfordringer.

Forsikring

Er du forsikret? Det er viktig at du har en forsikring som gjelder lengre opphold i utlandet. Sjekk derfor reisevilkårene i dine forsikringer før du drar.

Vi i ANSA tilbyr en komplett studentforsikring som dekker det meste (bl.a.reise-, innbo- og ulykkesforsikring).

Støtte og kontaktpersoner

Når du skal studere i utlandet kan det være nyttig å være medlem i ANSA. Som student med nedsatt funksjonsevne kan du oppleve små eller store utfordringer under oppholdet i utlandet som gjør at du trenger noen å snakke med. Med ANSAs sosialrådgivere kan du ta opp praktiske, følelsesmessige, studierelaterte eller helsemessige utfordringer. Du kan ta kontakt enten på raadgiver(at)ansa.no eller på telefon 22 47 76 04.

ANSA arrangerer også mange sosiale aktiviteter for at studentene raskt skal bli kjent med andre studenter og bli del av studentnettverk på sitt nye studiested. Ta kontakt med ANSAs lokallag der du studerer.    

Reiser du som Erasmus+-student? I så fall kan også det lokale ESN-kontoret være en god støttespiller. (Erasmus Student Network)

Ressurser

Internasjonal seksjon ved ditt norske lærested bistår studenter med informasjon, råd og veiledning i forbindelse med utenlandsstudier.

Universell som er nasjonal pådriver i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø, læringsmiljøutvalg og universell utforming, har på sine nettsider om internasjonal studentmobilitet samlet en del informasjon som kan være nyttig i planleggingsprosessen.

 

Foto: Jacob Lund /Shutterstock.com